Дослідження та аналіз держполітики

лого - Шар

 • Перша головна проблема - відсутня Державна політика захисту і розвитку культурної спадщини та історичного середовища

Зміст link-in

 1. Вступ - пропозиції та відкрите звернення із заявою

 2. Структура органів державної влади із її чильниками
 3. Нормативно-правові проблеми пам'яткоохоронної сфери

 4. Міжнародні договори

 5. Держполітика - до 2019
 6. Держполітика - після 2019 - Зеленський, Розумков, Гончарук

 7. Держполітика в Києві

 8. Громадськість та Наука

 9. Концепція "Стратегії захисту культурної спадщини України"

 10. Файли (література із держполітики)


ЮНЕСКО таб Система управлен культурн наслед

1. Вступ - пропозиції та відкрите звернення із заявою


Президенту України

ПРОПОЗИЦІ

ГО «Культурна держава» (далі - ГО) діє на основі законів «Про громадські об'єднання», «Про охорону культурної спадщини» та Положення про ГО Культурна держава.

На протязі 1990-2000-х рр. ГО досліджувало стан державної політики в сфері культури та охорони культурної спадщини. В результаті такої роботи була виявлена (та виявляється зараз) значна кількість порушень в діяльності державних органів.

ГО при віявлені порушень зверталось до держорганів із пропозиціями по їх усуненню. Але за весь час змін у державній політики не відбулося. Така ситуація змушує ГО зернутися до компетенції Президента із пропозиціями по реалізації його законодавчих та контрольних повноважень. У разі відсутності ефективних реакцій всередині держави, ГО залишає за собою право звернення до міжнародних інституцій.

Цілями пропозицій є – 1) поінформувати держоргани та громадськість про небезпеку завдання ціляспрямованої шкоди культурі та нерухомій кльтурній спадщині України та м. Києва; 2) сприяти появленню та реалізації культурної політики по збереженню та розвитку нерухомої культурної спадщини.

Значення культури в ситуації війни та занепаду єкономіки і державних інституцій збільшується в рази. Нерухома культурна спадщина держави та Києва видіграє ключову роль також в економічній діяльності та в можливому розвитку туризму.

Результат роботи ГО із аналізу державної політики в сфері нерухомої культурної спадщини в формі заяви із описом виявлених порушень та рекомендаціями по їх усуненню додається.

Додатки: Заява на 2 арк. в 1 прим.

BtT Back to Top


Президенту України

ЗАЯВА

ГО «Культурна держава» (далі - ГО) діє на основі законів «Про громадські об'єднання», «Про охорону культурної спадщини» та Положення про ГО Культурна держава.
На протязі 1990-2000-х рр. ГО досліджувала стан державної політики в сфері культури та охор. культ. спадщини. В результаті такої роботи була виявлена (та виявляється зараз) значна кількість порушень в діяльності держ. органів.

Основні елементи системи порушень:

1. Не виконується ратифікованна міжнародна угода, яка повинна була реалізована програмними положеннями «Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної  спадщини на 2004-2010 рр.».
2. Не виконується ратифікованна міжнародна угода в частині - відсутнє Положення про історичні міста.
3. Не розроблено, згідно зак. «Про охорону культурної спадщини», Положення про погодження проектів реставрації.
4. Згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини» 2002 р.  Центральний орган охорони культурної спадщини, яким було і є Мінкультури (в тій чи інші часи різні назви), видало багато наказів щодо включення тих чи інших об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток  України (далі Реєстр). На сьогоднішній день такого Реєстру «де юре», не існує. Крім того, відповідні накази міністерства не оприлюднені у жодному відповідному офіційному виданні та не зареєстровані в Міністерстві юстиції. Пам’яток культурної спадщини, відповідно до вимог Міжнародних договорів, та законодавства України, юридично не існує.  
5. Не розроблені правила визначення та порядок затвердження буферних зон пам‘яток ЮНЕСКО. Сьогоднішні буферні зони Софіі-Лаври із-за цого не мають юридичної сили, тому не є інструментом їх захисту.    
6. Не розроблені електронні бази (каталоги) пам‘яток України та щойновиявлених пам‘яток Києва.
7. В законі «Про охорону культурної спадщини» присутній деструктивний термін «предмет охорони».
8. Погіршені умови надання статусу об‘єкту культурної спадщини Постановою КМУ № 452 від 2019-05-22 р.
9. Відсутні:
9.1. Загальнодержавна Концепція охорони нерухомих культурних пам‘яток Украіни;
9.2. Концепція охорони щойновиявлених об'єктів культурної спадщини та пам‘яток м. Києва.
10. Державні національні програми:
10.1. Збереження та використання об'єктів культурної спадщини 2004-2010 (строк дії подовжений),
10.2. Паспортизація об'єктів культурної спадщини 2003-2010 (строк дії подовжений) – не виконуються.
11. Місцеві Київськи державні програми:
11.1. Столична культура 2016-2018 рр., та
11.2. Електронна столиця 2015-2018 рр. – не виконуються.
11.3. Програми Столична культура 2019-2021 рр. та
11.4. Охорона та збереження культурної спадщини Києва 2019-2021 рр. – не містять змістовних смислів.

Рекомендації необхідніх дій – доручити Кабінету міністрів України та КМДА усунути вищезазначені порушення.

Back to Top


2. Структура органів державної влади із її чильниками link-out

BtT Back to Top


3. Нормативно-правові проблеми пам'яткоохоронної сфери link-out

BtT Back to Top


4. Міжнародні договори

Заява про стан справ у сфері:

ГО стор 1

ГО стор 2

ГО стор 3

ГО стор 4

ГО стор 5

ГО стор 6

BtT Back to Top


5. Загальнодержавна політика - до 2019 link-out

BtT Back to Top


6. Загальнодержавна політика - після 2019 link-out

BtT Back to Top


7. Місцева (Київська) діяльність link-out

BtT Back to Top


8. Громадське і наукове середовище link-out

BtT Back to Top


9. Концепція Стратегії захисту культурної спадщини України link-out

BtT Back to Top


10. Файли pdf

Державна політика:


BtT Back to Top