Досвід збереження Культурної спадщини в світі

лого - Rome

Зміст

Передмова. Заборона "Стильової імітації" - визначення ЮНЕСКО

  1. ОБЛІК Пам'яток
  2. ЗБЕРЕЖЕННЯ Спадщини
  3. АДАПТАЦІЯ та РЕНОВАЦІЯ

Література

BtT Back to Top


Передмова. Заборона "Стильової імітації" - визначення ЮНЕСКО


  • 1) "Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць" (Венеціанська хартія, 1964 р.) фрагмент:

"п. 9. Реставрація  розглядається як унікальний захід охорони пам'ятки. Метою реставрації є збереження й виявлення естетичної та історичної значущості  пам'ятки,  що базується на обачливому ставленні до історичної субстанції як автентичного  документа.

Реставрація завершується тоді, коли починається гіпотеза; що ж до гіпотетичних відтворень,  то всякі доповнення, визнані необхідними з естетичних чи технічних міркувань, мають відрізнятися в архітектурній формі пам'ятки і нести ознаки нашого часу.

Археологічні та історичні дослідження нерухомої пам'ятки мають завжди передувати реставрації та супроводжувати реставраційні роботи.

п. 12. Елементи, яким належить замінити відсутні частини, мають гармонійно  вписуватись у загальну форму пам'ятки,  але водночас і відрізнятися від автентичних фрагментів, щоб запобігти фальсифікації пам'ятки як документа історії та твору мистецтва.

п. 13. Доповнення допустимі лише в разі, якщо за їх виконання залишаються незайманими всі варті уваги частини споруди, її традиційне оточення, композиційна рівновага та зв'язок із навколишнім середовищем.

п. 15. Слід забезпечувати консервацію руїн,  а також уживати заходів щодо охорони й постійного захисту  архітектурних  елементів і виявлених під час розкопок предметів. Крім того, необхідно вживати заходів, що мають сприяти усвідомленню значимості розкритої пам'ятки, але не спотворюватимуть її змісту.

Будь-які реконструкції слід виключити одразу; можна вдаватися лише до анастилозу, тобто до відтворення фрагмента пам'ятки з наявних, але розрізнених елементів. Нововведені сполучувані елементи мусять бути завжди пізнаванними та мінімальними, необхідними  для забезпечення умов охорони пам'ятки та відтворення втрачених зв'язків цілісної форми.".


  • 2) "Міжнародна хартія про охорону історичних міст" (Вашингтонська хартія, 1987 р.) фрагмент:

"п. 10. У тому випадку, коли необхідно переобладнати будівлі або спорудити нові, будь-яке доповнення мусить враховувати наявну просторову організацію, особливо розпланування на ділянки та масштаб, як того вимагають якість і цінність ансамблю наявних споруд.

Введення елементів сучасного характеру за умови, що воно не порушить гармонії ансамблю, може сприяти його збагаченню.".


  • 3) "Міжнародна хартія з охорони та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини" (Краківська хартія, 2000 р.) фрагмент:

"п. 4. Реконструкції великих частин будинку "в його історичному стилі" треба уникати.

Реконструкція дуже малих архітектурних фрагментів може стосуватись винятково при умові опертя на прецезійну і незаперечну документацію. Якщо для вживання споруди необхідно виконати більші просторові чи функціональні частини - вони повинні проектуватися в дусі сучасної архітектури.

Реконструкція цілої споруди, знищеної під час збройного конфлікту чи стихійного лиха, є прийнятною з огляду на виняткові суспільні чи культурні мотивації, пов'язані з ідентичністю всієї спільноти.".


  • 4) "Всесвітня спадщина та сучасна архітектура - управління історичним міським ландшафтом" (Віденський меморандум, 2005 р.) фрагмент:

"п. 21. Беручи до уваги основне визначення мiстобудування (згiдно зi статтею 7 Меморандуму), сучаснiй архiтектурi слiд уникати будь-яких форм псевдоiсторичного проектування, оскiльки воно суперечить i iсторiї, i сучасностi."

BtT Back to Top


  • Українські норми ДБН 2019 (фрагмент)

BtT Back to Top


Література

Файли pdf


BtT Back to Top