Громадськість та Наука

лого - Геи

 • Восьма головна проблема - відсутність креативності. Креативність — (лат. creatio — створення) — творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор»

Зміст link-in

 1. Національний комітет ІКОМОС Україна, О.Сердюк

 2. Український державний Інститут культурної спадщини, Мінкульт, І.Прокопенко
 3. Державне підприємство "Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини", Мінрегіон, Т.Маніфасова, О.Титова

 4. Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК) О.Титова, Б.Кожушко

 5. Громадська рада при Мінкульті, Б.Кожушко, О.Рутковська
 6. Громадська рада при КМДА

 7. Дискусії "Рік культурної спадщини", 201-918 р., О.Рутковська

 8. Національна спілка архітекторів України (НСАУ) В.Жежерін, Г.Духовичний
 9. Інститут архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ (ІнАрх НСАУ) Ю.Чудновський, В.Нікітін

 10. Статті в ЗМІ


1. Національний комітет ІКОМОС Україна

Зміст link-in

 1. Загальні відомості
 2. Адреса в переліку науіональних комитетів
 3. Домашня сторінка 2008 р. (не оновлювалась)
 4. Фрагмент сайту (статут)
 5. Протокол рішеннь Укр. ІКОМОС 2019 р.
 6. Звіт за 2016-2019 рр.
 7. Фрагмент Статуту, мета та завдання Комітету
 8. Комітет світової спадщини ЮНЕСКО
 9. Світова спадщина ЮНЕСКО
 10. Файли
 • Сайт - НЕМАЄ
 • Інформація про діяльність - НЕМАЄ
 • Плани-звіти роботи - НЕМАЄ
 • Плани-звіти фінансові - НЕМАЄ

BtT Back to Top


1-1) Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць ІКОМОС

ІКОМОС лого

Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС, англ. ICOMOS — англ. International Council on Monuments and Sites) — міжнародна неурядова громадська організація - асоціація професіоналів в сфері культурної спадщини, метою діяльності якої є збереження та її захист в усьому світі. Заснована 1965 року у Варшаві. Базує свою діяльність на принципах, закріплених 1964 року "Міжнародною хартією зі збереження та відродження пам'яток та історичних місць" ("Венеційська хартія").

Ідея, покладена в основу ІКОМОС, сформульована "Афінською нарадою з питань відновлення історичних будівель" (1931), зорганізованою "Міжнародною музейною радою". "Афінська хартія" 1931 року ввела поняття "міжнаціональної спадщини".

У 1964 році "Друга нарада архітекторів і спеціалістів з історичних будівель", відбулась у Венеції та узгодила 13 резолюцій. Перша резолюція створювала "Міжнародну хартію зі збереження та відновлення пам'яток та історичних місць" (відомішу як "Венеційська хартія"), друга, запропонована ЮНЕСКО, створила ІКОМОС для опікування питань цієї хартії.

Нині ІКОМОС налічує 7.500 членів. Кожен член має бути компетентним у галузі збереження будівель і бути практиком у сфері архітектури, археології, інженерії, проектування, охорони культурної спадщини, археографії, історії.

Штаб-квартира організації ІКОМОС міститься в Парижі.

Файли pdf

BtT Back to Top


1-2) Інформація про Український Комітет в довіднику ІКОМОС

В такому вигляді інформація міститься в переліку національних комітетів ІКОМОС за 2019 р., ХХІ ст. - установа без сайту

ІКОМОС Укр інфо

BtT Back to Top


1-3) Домашня сторінка Українського Комітету ІКОМОС

Домашня интернет сторінка index (станом на 2019-12)

NoComm

не оновлювалась із 2010 року:

ІКОМОС Укр - до інет-стор

BtT Back to Top


1-4) Фрагмент тексту з сайту

- про невиконання положень статуту

"Вищим керівним органом Українського національного комітету ІСОМОS є загальні збори, які скликаються президентом щороку. У період між загальними зборами керівництво діяльністю національного комітету здійснює бюро, до складу якого входять: президент, віце-президент, вчений секретар, виконавчий директор та інші обрані на загальних зборах члени ІСОМОS.

Останні загальні збори Українського національного комітету ІСОМОS відбулися 4 лютого 2011 року."

BtT Back to Top


1-5) Рішення про питання із пам'ятками

- приймаються, незважаючи на порушення положень статуту (щорічні збори), та відсутність в статуті розділу та положення про Експертну раду

ІКОМОС протокол Експ ради

Така активна діяльність базується на реалізації  маніпуляцій із термінами  - так званий "Висновок" Українського комітету ІКОМОС протиправно підміняє необхідний (згідно діючого законодавства) висновок Комітету світової спадщини ЮНЕСКО про перетворення в буферній зоні пам'яток світової спадщини.

 • фрагмент відповіді Секретаріату ЮНЕСКО на запит Схем:

По правилам режима использования территорий зон памятников всемирного наследия, ЮНЕСКО необходимо информировать обо всех архитектурные преобразования, запланированные в буферной зоне. «Схемы» обратились в ЮНЕСКО с запросом — "или информировали Центр всемирного наследия о согласовании градостроительной советом строительства напротив Лавры" и добавили графические материалы ДПТ. Эту информацию в организации восприняли как новую.

«Когда Секретариат получает информацию (…) из другого источника, кроме государства-участника, он будет, насколько это возможно, проверять источник и содержание информации, проконсультировавшись с заинтересованным государством-участником и пригласит ее комментарии. Согласно процедуре, мы сверим с украинской стороной, государством-участником, проект, приведенный в вашем письме», — отметила в ответе на запрос Моня Адживаноу из Отдела публичной информации ЮНЕСКО.

Приклад висновку ІКОМОС Україна:

BtT Back to Top


1-6) Звіт за 2016-2019

NoComm


Звіт за 2016-2019

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 (обклад)

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с2

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с3

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с4

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с5

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с6

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с7

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с8

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с9

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с10

BtT Back to Top


лого - Найди отличия

BtT Back to Top


1-7) Фрагмент Статуту

мета та завдання Комітету

ІКОМОС Київ - Статут 2008 фрагм с1

ІКОМОС Київ - Статут 2008 фрагм с2

BtT Back to Top


1-8) Комітет світової спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО1 лого

Комітет світової спадщини ЮНЕСКО є підрозділом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що вповноважений додавати пам'ятки до списку Світової спадщини UNESCO та вилучати їх. Відповідальний за імплементацію Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини, Комітет розпоряджається коштами Фонду всесвітньої спадщини, зокрема, надає їх країнам-учасникам Конвенції. Комітет складає 21 представник від суверенних держав, обрані на чотирирічний термін Генеральною Конференцією.

Комітет проводить щорічні сесії з метою розгляду стану Світової спадщини, заходів щодо її захисту, долучення нових об'єктів тощо. Серед заходів, що спрямовані на порятунок об'єктів — занесення їх до списку Світової спадщини під загрозою знищення та субсидії на відновлювальні роботи. Відповідальність за збереження пам'яток несуть суверенні держави, на території яких вони розташовані. В випадку продовження дій, що руйнують цінність об'єктів, або їх фізичного зникнення відбувається вилучення зі списку Світової спадщини. Наявність таких об'єктів є не лише питанням престижу країни, але й її туристичної привабливості. Двічі Комітет світової спадщини вилучав об'єкти зі списку, як такі, що втрачені.

BtT Back to Top


1-9) Світова спадщина ЮНЕСКО (англ. World Heritage)

— видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО.

UNESCO logo

1972 року, на XVII сесії в Парижі, ЮНЕСКО прийняла "Конвенцію про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини" (вступила в силу в 1975 році). До початку 1992 року Конвенцію ратифікували 123 країни-члени ООН (в тому числі СРСР в 1988 році). На середину 2014 року Конвенцію вже ратифікували 191 держава-учасниця. Тільки Ліхтенштейн, Науру, Сомалі, Південний Судан, Східний Тимор та Тувалу не є учасниками Конвенції. У 2017 році Ізраїль та США заявили про вихід з організації.

Статус об'єкта Світової спадщини дає такі переваги:

 1. Додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і культурних комплексів.
 2. Підвищує престиж територій і установ, які ними опікуються.
 3. Сприяє популяризації включених у Список об'єктів і розвитку альтернативних видів природокористування (у першу чергу, екологічного туризму).
 4. Забезпечує пріоритетність у залученні фінансових коштів для підтримки об'єктів Світової культурної і природної спадщини, у першу чергу, з Фонду Світової спадщини.
 5. Сприяє організації моніторингу і контролю за станом збереження природних і культурних об'єктів.

Станом на 2017 рік у списку Світової спадщини знаходиться 1.073 об'єкти (зокрема 832 культурних, 206 природних і 35 змішаних) з 167 країн.

З об'єктів, розташованих по країнах, Італія є батьківщиною найбільшого числа об'єктів Світової спадщини з 53 об'єктами. За нею іде Китай (52), Іспанія (46), Франція (43), Німеччина (42), Індія (36) та Мексика (34). ЮНЕСКО надає кожному об'єкту Світової спадщини ідентифікаційний номер; але нові включення часто включають попередні об'єкти, доповнені в рамках розширення. У результаті, ідентифікаційні номери перевищують 1200, хоча об'єктів у списку є менше.

Це окремі архітектурні споруди і ансамблі — Акрополь, собори в Ам'єні і Шартрі, історичний центр Варшави (Польща), Львова (Україна), Московський Кремль і Красна площа (РФ) та інші міста — Бразиліа, Венеція разом із лаґуною та ін.; археологічні заповідники — Дельфи та ін.; національні парки — Морський парк Великого бар'єрного рифу, Єллоустонський (США) та інші. Держави, на території яких розташовані об'єкти Світової спадщини, беруть на себе зобов'язання щодо їхнього збереження.

BtT Back to Top


1-10) Файли pdf

BtT Back to Top


2. Український державний Інститут культурної спадщини Мінкульту

лого УДІКС

Зміст link-in

 1. Загальні дані
 2. Файли

https://www.spadshina.org.ua/

 • Інформація про діяльність - НЕМАЄ
 • Плани-звіти роботи - НЕМАЄ
 • Плани-звіти фінансові - НЕМАЄ
 • Керівник з травня 2019 - І.В.Прокопенко
 • Даних про І.Прокопенко - - НЕМАЄ
 • Згідно інформації програми І.Прокопенко:

"Починаючи з 2016 року Інститутом не було виконано жодних наукових доробок в своїй галузі. В 2017 році в процесі реорганізаційних дій та задля збереження Інституту, як фахової інституції, Міністерством змінено статус (назву) Інституту з наукового на культурно-просвітницький"

BtT Back to Top


2-1) Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень (НДІ пам'яткоохоронних досліджень)

лого - НДІПД

державна наукова установа Міністерства культури України, створена у 1995 році.

З 11.04.2017 називається "Український державний інститут культурної спадщини Міністерства культури України".

Метою інституту є проведення в межах України наукової, науково-організаційної та науково-технічної діяльності, створення умов для проведення ефективних науково-дослідних робіт і використання їхніх результатів у сфері охорони культурної спадщини.

Директор - з 2004 до 2102 - О.Сердюк, з 2012 до 2019 року - О.Пламеницька. Із травня 2019 - І.Прокопенко.

У структурі інституту є бухгалтерія і 8 відділів, з них 3 — регіональні:

 1. Історичних ареалів населених місць і заповідників.
 2. Науково-методичного та програмного забезпечення формування державного реєстру.
 3. Охорони археологічної спадщини.
 4. Нормативно-правової роботи.
 5. Загальних проблем.
 6. Досліджень об'єктів культурної спадщини західного регіону з центром у м. Львові.
 7. Пам'яткоохоронних досліджень південного регіону з центром у м. Дніпропетровську.
 8. Досліджень об'єктів культурної спадщини АР Крим.

Основні напрями наукової діяльності інституту:

 1. здійснення науково-дослідної, науково-технічної та науково-організаційної діяльності з метою забезпечення практичного вирішення проблем охорони об'єктів культурної спадщини, у тому числі пам'яток;
 2. здійснення прикладних наукових досліджень у сфері охорони культурної спадщини;
 3. розроблення науково-проектної документації з визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів та історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць, реставрації та консервації пам'яток культурної спадщини;
 4. розроблення проектів нормативних актів та методичних матеріалів з питань охорони культурної спадщини;
 5. здійснення наукової та науково-технічної експертизи;
 6. здійснення наукових та науково-практичних контактів з фахівцями та організаціями аналогічних структур за кордоном;
 7. популяризація результатів наукових досліджень;
 8. виконання інших наукових та науково-дослідних робіт.

Інститутом здійснив розробку для національних і державних заповідників:

 1. 6 проектів генеральних планів;
 2. 5 проектів планів організації територій;
 3. 3 концепції планів організації територій.

Інститут регулярно видає «Збірник наукових праць НДІ пам'яткоохоронних досліджень» (2005 р., 2006 р., 2007 р., 2008 р., 2010 р., 2011 р, 2012 р., 2013 р.)

У 1997-2000 видано 4 номери періодичного наукового збірника "Археометрія та охорона історико-культурної спадщини".

BtT Back to Top


2-2) Файли pdf

NoComm


Фрагмент програми розвитку від Прокопенко І.В., 2019 р.:

Прогр розв Інст культурн спадщ с1

Прогр розв Інст культурн спадщ с2

Прогр розв Інст культурн спадщ с3

BtT Back to Top


3. Державне підприємство "Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини" Мінрегіону

 • Сайт - НЕМАЄ
 • Плани-звіти - НЕМАЄ

BtT Back to Top


4. Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК)

лого - УТОПІК

Зміст link-in

 1. Загальні віломості (Прес-реліз)
 2. Файли
 • Сайт - НЕМАЄ
 • Плани-звіти - НЕМАЄ

BtT Back to Top


4-1) Прес-реліз, 2019

Громадська організація «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» (далі – Товариство) має багаторічну історію, традиції, фундаментальні напрацювання у пам’яткоохоронній галузі. Незгасне прагнення зберігати культурну спадщину в Україні зародилося з перших років заснування Товариства та залишається домінуючим напрямом його діяльності до сьогодні.

Відповідно до статуту, Товариство є недержавною, неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, що на добровільних засадах об’єднує за спільними інтересами широкі верстви населення, колективи організацій та установ, які здійснюють свою діяльність в галузі охорони культурної спадщини. Товариство керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», «Про охорону культурної спадщини».

Серед пріоритетних  напрямів діяльності Товариства є:

 1. Аналіз культурної політики сприяння активній участі у формуванні реформ у пам’яткоохоронній сфері, виробленні, реалізації моніторингу та оцінки державної політики у сфері охорони культурної спадщини;
 2. Виявлення, наукове вивчення пам’яток історії та культури, сприяння державним органам та органам місцевого самоврядування в їх охороні, збереженні та використанні в умовах децентралізації;
 3. Співпраця з міжнародними організаціями та вітчизняними громадськими організаціями у сфері охорони культурної спадщини;
 4. Соціальний діалог, інформаційна та культурно-просвітницька діяльність серед населення, підвищення фахового рівня членів Товариства в аспекті завдань євроінтеграції та відповідних напрямів діяльності відокремлених підрозділів;
 5. Інституційний розвиток системи охорони культурної спадщини, формування аналітичних та інформаційних продуктів, що сприятимуть посиленню інтересу з боку громадян, експертного середовища до охорони культурної спадщини.

Впродовж 50-ти років свого існування Товариство пережило злети і падіння, стрімкий розквіт і скрутні часи, проте не зміни державної політики, не соціально-економічні перетворення та відсутність фінансування не стали на шляху досягнення благородної мети – збереження та передачі майбутнім поколінням унікальної культурної спадщини. Завдячуючи Товариству сьогодні ми маємо велику кількість пам’яток історії, археології, архітектури, науки і техніки, впорядкуванням, ремонтом або реставрацією яких займались його місцеві осередки та окремі члени.

Історія Товариства бере свій початок від 21 грудня 1966 року, коли  рішенням делегатів Установчого з’їзду, що відбувся у Києві, було одностайно прийнято постанову про створення громадської організації з метою задоволення суспільних інтересів у сфері охорони пам’яток історії та культури. Товариство об’єднало навколо себе видатних державних діячів, письменників,  вчених – етнологів, істориків, архітекторів, археологів – представників активної громадськості: Артеменка І.І., Асєєва Ю.С., Бажана М.П., Гончара О.Т., Загребельного П.А., Логвина Г.Н., Сарбея В.Г., Телегіна Д.Я., Шевченка Ф.П. та багатьох інших. Особлива роль у становленні Товариства, як авторитетної всеукраїнської організації, належала академіку НАН України П. Т. Троньку, який впродовж 22 років очолював її. Започатковану важливу справу Тронька П.Т. продовжив академік НАН України П.П. Толочко, який понад чверть століття як голова Товариства опікувався численними проблемами збереження наших національних святинь. На сьогодні активну пам’яткоохоронну діяльність підтримують голова Товариства, заслужений працівник культури України Бур’янова М.І., а також її заступники заслужені працівники культури України  Пархоменко М. Т., Титова О.М., Кожушко Б. В.

Кожне десятиріччя діяльності Товариства мало свої особливості та домінуючі напрями роботи. Наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. розгорнулись широкомасштабні заходи із спорудження та впорядкування пам’ятників, обелісків,  меморіалів,  приурочених до важливих історичних дат або присвячених відомим постатям (близько 600 об’єктів). Споруджено Корсунь-Шевченківський меморіальний комплекс, впорядковано пам’ятні місця Чигиринського району Черкаської області, проведено реконструкцію садиби І. Котляревського в Полтаві. Започатковано роботу народних університетів з питань пам’яткознавства.

Перша половина 70-х років ознаменувалася активним будівництвом Музею народної архітектури та побуту, який під патронатом Товариства став не тільки культурно-просвітницьким, але і науковим центром із унікальними автентичними пам’ятками, отримав міжнародне визнання. Паралельно проводилися роботи над створенням Державного заповідника на острові Хортиця, колиски запорозького козацтва, що перетворився у популярний центр міжнародного туризму.

З середини 70-х рр. систематично працювали екскурсії, науково-пошукові експедиції з виявлення, вивчення та інвентаризації різних типів пам’яток по всіх регіонах країни: «Чумацькими шляхами», «По Шевченківських місцях», «Старожитності Наддніпрянщини» та ін. Важливою була робота із проектування та будівництва нових пам’ятників, що стали окрасою міст України: Марко Вовчок, В. Стефанику, О.Довженку, Лесі Українці. Увічнено в нових пам’ятниках, меморіалах пам’ять про Другу світову війну, встановлено пам’ятники та бронзові погруддя Героям Радянського Союзу. Проведено плідну роботу із дослідження воєнно-історичних пам’яток, розпочато спорудження і поповнення воєнними реліквіями Державного музею історії Великої Вітчизняної війни (нині – Національного музею історії України у Другій світовій війні).

У 80-х роках науково-дослідна робота Товариства полягала у проведенні наукових розвідок, розробці проблем наукової реставрації та консервації пам’яток мистецтва та архітектури, каталогізації, паспортизації пам’яток за новою уніфікованою формою. Проводилися охоронно-археологічні дослідження: на первісних і козацьких пам’ятках Херсонщини, трипільських Кіровоградщини, доби неоліту, бронзи, ранніх слов’ян на Волині, Черкащині, Миколаївщини, на місці поховання гетьмана І.Виговського на Львівщині, обстежено пам’ятки Трахтемирівського історико-культурного заповідника, впорядковано Шевченківські пам’ятки Черкащини. Наймасштабнішою із започаткованих Товариством експедицій стала «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле».

Великого значення надавалося ремонту та реставрації пам’яток архітектури, серед яких: Борисоглібський собор, Спасо-Преображенський монастир, П’ятницька церква, Успенський собор у Чернігові, будинок Постеля в Тульчині, Успенський собор у Каневі, Домініканський  монастир у Вінниці, Ужгородський замок, архітектурний ансамбль с. Китайгородці на Дніпрі, Золоті ворота та Софійський собор у Києві, пам’ятки Львова, Севастополя.

У рамках пам’яткоохоронних програм у 80–90-х рр. розпочато спорудження пам’ятника видатному фольклористу, етнографу, академіку В.Гнатюку у Тернополі, частково музеєфіковано бастіон П.Дорошенка у Чигирині, проведено професіональні роботи з реставрації пам’яток на території Слов’яногірського історико-архітектурного заповідника на Донеччині, палацово-паркового комплексу «Шарівка» на Харківщині, пам’ятника Воронцову в Одесі.

У 90-ті рр. ХХ ст. домінуючими завданнями Товариства стала розробка комплексних наукових тем. Науково-методична рада, Колегія Головної ради Товариства активно розробляли цільові комплексні програми, зокрема: «Старовинні міста України», «Часи козацькі», «Шевченківські місця  в Україні» та ін.. Для поглибленої розробки окремих напрямів роботи Товариства була створена низка наукових та культурно-просвітницьких центрів: Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Культурологічний центр, Український центр біографічної некрополістики. З 1991 року діє спільна структура НАН України і Товариства – Центр пам’яткознавства.

Видавнича діяльність протягом усього функціонування Товариства була важливою складовою в реалізації пам’яткоохоронної справи, інструментом популяризації культурної спадщини. Завдяки Товариству, а також його обласним організаціям світ побачили багатотомні видання, енциклопедії, навчальні посібники, журнали, присвячені краєзнавчій, історичний, пам’яткоохоронній тематиці. Серед них: «Законодавство про пам’ятники історії та культури» 1970 р., навчальний посібник «Безцінні скарби народу» 1984 р., «Пам’ятники історії і культури Української РСР» 1987 р., «Словник пам’яток історії та культури м. Києва» 1990 р., багатотомне видання «Історія міст і сіл України», періодичні видання «Пам’ятки України», «Київська старовина», «Відлуння віків». Заслуговує на увагу практичне видання списків та матеріалів до Зводу пам’яток в Запорізькій, Житомирській, Полтавській, Івано-Франківській областях. Реалізуючи пам’яткоохоронні програми, Товариство, обласні організації продовжують активну роботу з підготовки й публікації пам’яткоохоронних видань і сьогодні, зокрема журналу «Пам’ятки України».

Високі показники ефективності та особливе значення в роботі Товариства займають наукові конференції, семінари, круглі столи, що збирають великі аудиторії професіоналів та аматорів пам’яткоохоронної сфери. За результатами роботи видаються фундаментальні збірки, що розкривають актуальні проблеми археології, історії, музеєзнавства, пам’яткознавства всіх  регіонів України, зокрема збірка матеріалів науково-практичної конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби».

Початок – І десятиліття ХХІ ст. відзначився важливими подіями в житті Товариства. Активно розгорталася пам’яткоохоронна діяльність, направлена на вирішення проблем незаконного будівництва, перебудов, знищення пам’яток археології, архітектури, історичного ландшафту по всій території України. Особливої актуальності набула забудова Канева, Львова, Одеси, а також центру Києва, археологічних комплексів, національних заповідників та їх буферних зон: Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, археологічного комплексу «Китаєве» Голосіївського району, Національного Музею народної архітектури та побуту України (Пирогово).

Проведено колосальну роботу у законодавчій сфері, зокрема над змінами до Закону України «Про охорону культурної спадщини», організовано прес-конференції та семінари, присвячені актуальним проблемам сучасного практичного пам’яткознавства.

Продовжено започатковані Товариством традиції проведення творчих конкурсів. Організовано Першу Всеукраїнську Толоку з метою збереження і охорони культурної спадщини місцевими осередками. Толока показала високі результати у пам’яткоохоронній роботі у містах: Чернігові, Львові, Одесі, Тернополі, Харкові, Луцьку, Вінниці, Івано-Франківську, Житомирі,  Кропивницькому, Миколаєві, Сумах, Херсоні, Апостолівському районі Дніпропетровської області, Чорнухинському районі Полтавської області. Проведено Всеукраїнський огляд творчих робіт «Забуті пам’ятки історії та культури України» для дітей шкільного віку та студентства з метою залучення молодого покоління до збереження культурної спадщини.

Повну картину діяльності Товариства не можна висвітлити навіть у багатотомному  виданні, оскільки тільки обласних відокремлених осередків налічується 25. Обласні, районні, міські організації Товариства ведуть активну дослідницьку, пам’яткоохоронну роботу у своїх регіонах. Проте з впевненістю можна резюмувати, що протягом усієї діяльності Товариство разом з місцевими організаціями  ставить перед собою високі цілі, які успішно досягає щоденною кропіткою роботою, спрямовуючи українську державу у світле майбутнє пам’яткоохоронної справи.

Керівництво ГО “УТОПІК”

Голова: БУР’ЯНОВА Марія Іванівна, кандидат історичних наук, Заслужений працівник культури України.
Заступник голови: ПАРХОМЕНКО Микола Трохимович, Заслужений працівник культури України.
Заступник голови: ТИТОВА Олена Миколаївна,  кандидат історичних наук, Заслужений працівник культури України.
Заступник голови: КОЖУШКО Богдан Васильович.
Вчений секретар: ГОРЬКОВА Анастасія Олексіївна, кандидат історичних наук.

BtT Back to Top


4-2) Файли pdf

 1. Про УТОПІК (Вікі)
 2. Статут УТОПІК 2019 р.

BtT Back to Top


5. Громадська рада при Мінкульті

Файли pdf

 1. Положення
 2. Зміни до Положення 2019 р.
 3. Склад
 4. План на 2017 р.
 5. План на 2018 р. І-е півріччя
 6. План на 2018 р. ІІ-е півріччя
 7. План на 2019 р.
 • Звітів на сайті Мінкульту НЕМАЄ

BtT Back to Top


6. Громадська рада при КМДА

Файли pdf

 1. Склад громадської ради
 2. Новини КМДА 2019-10-31  зустріч з Громадською радою
 • Планів та звітів на сайті КМДА НЕМАЄ

BtT Back to Top


7. Панельні дискусії, 2018-04

Файли pdf


РУТКОВСЬКА Ольга Анатоліївна

Освіта
1997 р. - Українська академія мистецтв, мистецтвознавство

Трудова діяльність
1990-1993 рр. - Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Київ", мол. науковий співробітник
1993 р. - Спілка архітекторів України
1994-1997 рр. -  Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Київ", бібліотекар
1998-2000 рр. - Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури та заповідних територій, завідуюча відділом
2001-2012 рр. - інститут "УкрНДІпроектреставрація", мистецтвознавець, головний спеціаліст, старший науковий співробітник
2012 р. - КО "Інститут Генерального плану м. Києва", головний спеціаліст
3 2012 р. -  інститут "УкрНДІпроектреставрація", директор

BtT Back to Top


 • Звертає на себе увагу:
 1. Відсутність позиції до питань дискусії представниками: 1) органів влади, 2) місцівого самоврядування та 3) парламенту (проігнорували захід)
 2. Відсутність системності змісту у "Змісті тез та пропозицій"

NoComm


Текст

Рутк-1 стор 1

Рутк-1 стор 2

Рутк-1 стор 3

Рутк-1 стор 4

Рутк-1 стор 5

Рутк-1 стор 6

BtT Back to Top


8. Національна спілка архітекторів України (НСАУ)

logo - НСАУ

Зміст link-in

 1. Загальні відомості
 2. Прес-реліз
 3. Домашня сторінка
 4. Файли
 • Інформація про діяльність на сайті - НЕМАЄ
 • Плани-звіти роботи - НЕМАЄ
 • Плани-звіти фінансові - НЕМАЄ

BtT Back to Top


8-1) Загальні відомості

Національна спілка архітекторів України (НСАУ) — громадська творча організація в Україні. Об'єднує архітекторів та інших фахівців, діяльність яких пов'язана з архітектурою.

Історія

Вперше Спілка як самостійна організація визначилася 1918 року і називалася вона «Товариство українських архітекторів» (ТУА). Очолив її відомий український архітектор Дмитро Михайлович Дяченко. До 1933 р. в Україні діяли розрізнені творчі об'єднання архітекторів у Харкові, Києві, Одесі та інших містах.

Офіційно створення Спілки архітекторів СРСР задекларовано 1933 р. Тоді ж у Харкові був створений оргкомітет, який спрямував свої зусилля на підготовку до скликання Першого з'їзду українських архітекторів і об'єднання фахівців-архітекторів у республіканську творчу організацію, яка була створена на цьому з'їзді в Києві в червні 1937 р. Спілка архітекторів України (тоді Української РСР) стала складовим підрозділом Спілки архітекторів СРСР.

Першим головою правління САУ було обрано архітектора Григорія Володимировича Головка, який переобирався ще на чотирьох наступних з'їздах і керував Спілкою до 1975 р., коли на черговому з'їзді головою правління було обрано Ігоря Микитовича Сєдака, який керував Спілкою протягом п'ятнадцяти років.

Від 1952 року спільно з Державним комітетом у справах будівництва при Раді Міністрів УРСР видавала журнал «Строительство и архитектура». У 1937, 1955, 1960 роках відбувались з'їзди спілки. Усього за цей період відбулося вісім з'їздів Спілки архітекторів. Станом на 1 січня 1965 об'єднувала 1503 члени.

BtT Back to Top


Фрагмент статуту

НСАУ Статут фрагм с1

BtT Back to Top


8-2) Прес-реліз

2020-01-21

Спілка архітекторів України веде свій початок з часів майже сторічної давнини, коли творчі працівники почали гуртуватися за професійними ознаками. Вперше Спілка як самостійна організація визначилася 1918 р. і називалася вона «Товариство українських архітекторів» (ТУА). Очолив її відомий український архітектор Дмитро Михайлович Дяченко. До 1933 р. в Україні діяли розрізнені творчі об’єднання архітекторів у Харкові, Києві, Одесі та інших містах. Офіційно створення Спілки архітекторів СРСР задекларовано 1933 р. Тоді ж у Харкові був створений оргкомітет, який спрямував свої зусилля на підготовку до скликання Першого з’їзду українських архітекторів і об’єднання фахівців-архітекторів у республіканську творчу організацію, яка була створена на цьому з’їзді в Києві в червні 1937 р. Спілка архітекторів України (тоді Української РСР) стала складовим підрозділом СА СРСР.

Першим головою правління САУ було обрано архітектора Григорія Володимировича Головка, який переобирався ще на чотирьох наступних з’їздах і керував Спілкою до 1975 р., коли на черговому з’їзді головою правління було обрано Ігоря Микитовича Сєдака, який керував Спілкою протягом п’ятнадцяти років. Усього за цей період відбулося вісім з’їздів Спілки архітекторів. Організаційна структура майже не змінювалася: республіканські з’їзди скликалися раз на п’ять років; між з’їздами два рази на рік, а у разі необхідності – частіше скликалися засідання правління (пленуми). Функціонували обласні й міські відділення Спілки, а також первинні осередки в проектних організаціях. Постійно діяли творчі секції і комісії, які охоплювали всі сфери архітектурної діяльності, архітектурної науки та освіти.

Весь цей час Спілка архітекторів Української РСР перебувала у складі Спілки архітекторів СРСР і була підзвітна всесоюзному правлінню.

Незважаючи на всю складність роботи за тоталітарного режиму і непрості умови для творчої праці, старшому поколінню архітекторів України є чим пишатися. Результатом копіткої праці проектувальників були збудовані нові міста і поселення – Нове Запоріжжя, Донецьк (тоді Сталіно), Горлівка, Кривий Ріг, Макіївка, піднялися такі промислові гіганти, як металургійний комбінат у Кривому Розі, «Азовсталь» і металургійний завод ім. Ілліча в Маріуполі (тоді Жданов); з’явилися нові архітектурні ансамблі: соцмісто в Харкові, проспект В. І. Леніна і соцмісто в Запоріжжі, адміністративні центри міст Києва, Харкова, Донецька та ін.

В повоєнні роки члени Спілки архітекторів своєю працею і талантом зробили суттєвий внесок у відбудову міст і сіл України, зруйнованих під час Великої Вітчизняної війни, у створення нових міст: Сєверодонецьк, Нововолинськ, Нова Каховка, Червоноград, Дніпрорудний, Кузнецовськ, Южний, Южноукраїнськ, Енергодар, Ново-Яворівськ та інші, нових житлових районів (Русанівка, Березняки, Троєщина, Виноградар, Теремки в Києві, Павлове Поле, Салтовський в Харкові, Перемога в Дніпропетровську, Сріблястий у Львові, Космічне шосе та багато інших). За їхніми проектами було побудовано безліч житлових будинків, громадських споруд – театрів, будинків культури, палаців спорту, закладів відпочинку, охорони здоров’я, адміністративних та промислових споруд у різних галузях народного господарства.

В ці роки Спілка проводила велику роботу по оздоровленню своїх членів, організації їхнього відпочинку, туристичних поїздок. Була створена система матеріальної допомоги членам Спілки, які потребували підтримки.

Нова ера розвитку України позначилась і на житті архітектурної громадськості України. В серпні 1990 р., ще до проголошення незалежності України, за ініціативою групи членів Спілки, яку підтримала більшість обласних організацій, був скликаний IX з’їзд, за рішенням якого Спілка архітекторів України вийшла зі складу Спілки архітекторів СРСР і оголосила себе самостійною творчою організацією. На цьому ж з’їзді був прийнятий власний Статут Спілки та визначені нові напрямки її діяльності. Спілчана громада демократично обрала нове керівництво Спілки на чолі з президентом з трирічним терміном повноважень.

У період 1990–2011 рр. Спілкою керував Ігор Петрович Шпара, професор, народний архітектор України, дійсний член Академії мистецтв України.

Структура нової організації українських архітекторів залишилася традиційною, заснованою на територіально-виробничому принципі. Нововведенням стало створення президентської ради – дорадчого органу при президенті Спілки, склад якої визначає президент і затверджує пленум правління Спілки. ЇЇ члени працюють у комісіях різних напрямків, а саме: законодавчої діяльності, авторського права, архітектурної науки і освіти, міжнародної діяльності та ін.

Статутом проголошені основні завдання Спілки: вільний розвиток творчих напрямків і шкіл в архітектурі, захист авторських прав членів Спілки, збереження історичного та природного середовища, культурний розвиток і естетичне виховання населення, розвиток міжнародної співпраці архітекторів, удосконалення архітектурної освіти в Україні та ін.

Визначені також основні напрямки діяльності Спілки: організація і проведення виставок, оглядів-конкурсів, творчих обговорень об’єктів архітектури і проблем забудови міст і поселень, участь у громадсько-політичному житті України, відзначення архітекторів – членів Спілки за видатні досягнення в розвитку архітектури, здійснення необхідної господарської діяльності в межах, визначених законодавством, та ін.

В червні місяці 2012 р. Спілці архітекторів України, як єдиній всеукраїнській творчій організації архітекторів, виповнюється 75 років.

Серед творчих спілок України Спілка архітекторів є однією з найчисленніших. Сьогодні в її складі налічується 3195 членів (на 15.04.2011). У її структурі 29 (25 обласних в усіх областях України, в т. ч. Кримська Республіканська організація, а також 4 міських: Криворізька, Севастопольська, Ялтинська, Маріупольська) осередків, які охоплюють велику кількість первинних осередків у проектних та науково-дослідних інститутах, творчих майстернях, державних органах архітектури. Чисельний склад місцевих осередків такий: Київський – 1012,  Харківський – 338, Дніпропетровський – 194, Львівський – 210, Одеський – 163, Донецький – 81, Кримський – 174, інші осередки налічують від 22 і більше членів Спілки.

Центральним правлінням Спілки та її обласними підрозділами здійснюється постійна просвітницька робота в галузі архітектури і мистецтва, проводяться розгляд і творчі обговорення проектів, реалізованих об’єктів, проблем забудови міст і сіл, проектів генеральних  планів міст, об’єктів ландшафтної архітектури.

Спілка постійно бере участь у розробці програм і умов республіканських конкурсів та у їх проведенні.

2001 р. започатковано і щорічно проводиться Всеукраїнський фестиваль «Архітектура та дизайн» і в його рамках – огляд-конкурс «Премія Національної спілки архітекторів України», який став значною подією в житті архітектурної громадськості України.

Спілка є творчою організацією архітекторів загальнодержавного значення, вона завжди мала високий професійний авторитет серед  урядових структур, проектних і науково-дослідних інститутів архітектурно-будівельного профілю і постійно залучається до розробки документів, що регулюють політику держави в галузі містобудування, житлового та промислового будівництва.

Діяльність Спілки була відзначена Урядом. Рішенням Кабінету Міністрів від 8 жовтня 1998 р. № 1605, враховуючи вагомий внесок її членів у розвиток української національної культури і ствердження її традицій, Спілці надано статус «національної» в числі 8 найбільш значущих всеукраїнських творчих спілок.

Постановами Кабінету Міністрів України № 1058 (10.07.1998 р.) і № 1832 (13.12.2000 р.) Спілці були передані у власність будинки архітекторів у Києві (загальнореспубліканського значення), Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Черкасах, Запоріжжі та у довічне безоплатне користування у Вінниці, Львові, Тернополі, Сімферополі, Севастополі, Кривому Розі.

За період існування Спілки багато її членів удостоєні почесних звань і високих державних нагород.

1995 р. архітектурна громадськість України отримала своє професійне свято «День архітектури України», яке встановлено Указом Президента України № 456/95 від 17 червня 1995 р. і відзначається 1 липня. Встановлення цього свята свідчить про визнання на державному рівні значення архітектури в житті суспільства і її впливу на його культуру.

Спілка здійснює для своїх членів соціально-побутові програми з оздоровлення, матеріальної допомоги. Для архітекторів-ветеранів, які мають великі особисті заслуги в розвитку архітектури і архітектурної науки, пропорційно в усіх територіальних підрозділах за клопотанням Спілки виділені державні стипендії Указами Президента і Кабінету Міністрів України, а в Києві також Київською міською державною адміністрацією.

1993 р. на Конгресі Міжнародної спілки архітекторів (МСА) в Чикаго Спілку архітекторів України було прийнято до членів МСА, яка об’єднує творчі спілки архітекторів із 115 країн світу. Спілка є також членом таких міжнародних організацій, як Архітектурна рада країн Центральної та Східної Європи і Форум спілок архітекторів країн Чорноморського регіону. Спілкування з іноземними колегами дозволяє Спілці орієнтуватися у міжнародних стандартах організації архітектурної діяльності, ознайомлюватися з прийнятими в інших країнах законодавчими і нормативними актами. За рекомендаціями Спілки її члени мають змогу  брати участь у міжнародних тематичних нарадах і конференціях з питань розвитку архітектури та архітектурної науки, архітектурних і містобудівних конкурсах, залучаються до участі у комісіях МСА, її робочих органах, що допомагає Спілці у роботі з підготовки законопроектів і постанов Уряду, пов’язаних з архітектурною діяльністю, авторським правом, багато з яких уже прийняті Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України.

BtT Back to Top


8-3) Домашня сторінка

http://nsau.org/ index станом на 2020-01-21

NoCom


Сторінка сайту про діяльність (про відсутність...) станом на 2020-01-21

НСАУ -дом стор

BtT Back to Top


8-4) Файли pdf

 1. НСАУ Статут та Структура 2011
 2. Архітектурна Палата НСАУ - Положення 2014 (підтримка "сертифікації" архітекторів)
 3. НСАУ Стандарт № 3 2014 +Лист (про обов'язковість додаткої оплати за страхування)

BtT Back to Top


9. Інститут архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ (ІнАрх НСАУ)

Зміст link-in

 1. Загальні відомості
 2. Домашня сторінка
 3. Файли
 • Інформація про діяльність на сайті - НЕМАЄ
 • Плани-звіти роботи - НЕМАЄ
 • Плани-звіти фінансові - НЕМАЄ

BtT Back to Top


9-1) Загальні відомості


Фрагменти положення

ІнАрх НСАУ - Положення фрагм с3

ІнАрх НСАУ - Положення фрагм с1

ІнАрх НСАУ - Положення фрагм с2

BtT Back to Top


9-2) Домашня сторінка

домашня сторінка index станом на 2020-01-21


Сторінка про діяльність (про відсутність...)

NoCom


Сторінка сайту станом на 2020-01-21

ІнАрх НСАУ hpage scr

BtT Back to Top


9-3) Файли pdf

 1. ІнАрх НСАУ - Положення 2015, Рішення, Наказ
 2. ІнАрх НСАУ - Програма діяльності на 2015-2016 рр., 4-cтор

BtT Back to Top


10. Статті в ЗМІ

Файли pdf


BtT Back to Top