Пам'ятка "Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро"


 • "Документація" за 1,8 млн грн не містить обов'язкової частини (підпункт "ж" пункту 5.3 ДСТУ Б Б.2.2-10 2016  pdf) 1) Історичний АРЕАЛ; 2) Пам'яток - Комплексів, Садиб; 3) СПИСКІВ Історичної забудови

Зміст link-in

 1. Договір, погодження та затвердження проекту (Никоряк О. - замовник, Вечерський В. - наук кер проекту)
 2. Текстова частина
 3. Графічна частина
 4. Невідповідність прийнятого проекту вимогам діючих норм
 5. Кримінальна Відповідальність керівника Никоряк О. за 1,8 млн грн
 6. Діючий Генплан 2020 р.
 7. Діючий Історичний ареал генплану 2020 р.
 8. Файли

BtH Back to Home


1. Договір (текст), погодження та затвердження проекту (наказ Деп охор, Никоряк О.)

 • Договір:

BtT Back to Top


 • Наказ про затвердження:

BtT Back to Top


 • Титульний аркуш Проекту:

BtT Back to Top


 • Титульний аркуш Креслень:

BtT Back to Top


 • Щтамп:

BtT Back to Top


BtH Back to Home


2. Текстова частина

Файли pdf

BtT Back to Top


3. Графічна частина із нанесеною Історичною забудовою та Пам'ятками. Але, відсутні на кресленні - Комплекси, садиби та Історичний ареал