вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 35 та 37 (ділянка під забудову)

вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 35 та 37

Зміст

  1. Рішення про передачу земельної ділянки під забудову
  2. Велика Васильківська (Червоноармійська), 35
  3. Велика Васильківська (Червоноармійська), 37

1. Рішення про передачу земельної ділянки під забудову

ВелВас 35-37 Ріш стор 1

ВелВас 35-37 Ріш стор 2

Back to Top


2. Велика Васильківська (Червоноармійська), 35 в якому жив письменник Шолом-Алейхем


2.1) Обставини знесення:

Мер Києва Черновецький підписав дозвіл на знесення ще в 2007 р. (Розпорядження КМДА від 22.11.2007). З будинків № 35 і 37 було знято статус пам'ятників архітектури. На цій ділянці планували побудувати готель. У липні 2003 року в будинку №37 обрушилися декілька міжповерхових перекриттів і зовнішня стіна.

На початку лютого 2009 року будинок було знесено.

Back to Top


2.2) Фото:

ВелВас 35 фото Google

Back to Top


2.3) Історичні відомості:

Житловий будинок 1892-93, 1963, в якому проживав Покровський П. М.
Велика Васильківська (Червоноармійська), 35

ВелВас 35 фото звід

1891 майно придбав І. Шульц, який повністю оновив її забудову. Первісний проект триповерхового будинку розробив арх. Я.-Ф. Вольман. Будівельний нагляд здійснював арх. М. Казанський, який частково переробив проект, надавши будинку більшої репрезентативності. Він увів в оформлення чолового фасаду характерний для власної творчості елемент — напівфігури каріатид у простінках вікон другого поверху, переробив конфігурацію плану з Г-подібної на прямокутну, збільшив кількість віконних прорізів (з дев'яти до одинадцяти) на чоловому фасаді, завершив центральну частину будівлі двоярусним маскароном (не зберігся).
Первісно в будинку містилися магазини (в напівпідвалі та на першому поверсі), на верхньому поверсі розташовувалося по дві квартири. В мансарді — одна житлова кімната. Планування будинку було секційним з двобічним розташуванням кімнат (на вулицю і подвір'я). У 1920—30-х рр. квартири переплановано, чорні сходи перетворено на житлові приміщення.

Після обстеження 1946 прийнято рішення про надбудову четвертого поверху, здійснену 1963 у спрощених архітектурних формах.
Будинок чотириповерховий на підвалах, цегляний, тинькований, пофарбований, у плані прямокутний, з дворовим ризалітом незначного виносу, декоративні ліплені деталі на фасаді виділено білим кольором. Конструктивна схема будинку двопрогінна. Перекриття пласкі, частково дерев'яні, частково — бетонні. Дах двосхилий, вкритий бляхою. На покрівлі виділяється цегляний димар.

Оформлений у формах історизму з використанням ренесансних елементів. Композиція чолового фасаду симетрично-осьова, підкреслена бічними ризалітами та центральною розкріповкою, які фланкуються рустованими та фільончастими лопатками, доповненими квітковими підвісками на рівні третього поверху. Горизонтальне членування вирішено міжповерховими карнизами. Над третім поверхом зберігся колишній вінцевий карниз та фриз з модульйонами, зубчиками та фільонками з квітками. Перший поверх значно змінено, старі вітрини замінено сучасними. Проріз парадного входу, фланкований лопатками та акцентований півциркульним фронтоном, зберігся у первісному вигляді. Дерев'яні фільончасті двері замінено. Півциркульний проїзд на подвір'я у правому ризаліті перетворено на приміщення магазину з прямокутною вітриною (1963). Віконні прорізи другого—четвертого поверхів прямокутні, акцентовані клинчастими сандриками. Сандрики вікон у ризалітах прикрашено лавровими гірляндами. Під вікнами розташовані прямокутні фільонки (з орнаментальним мотивом «хвилі, що набігає», — на рівні другого поверху та рослинними композиціями — на третьому). Центральне вікно на третьому поверсі та вікна бічних ризалітів на другому поверсі фланковано півколонами. Найбільшої виразності фасаду надають скульптури каріатид: у фронтальній проекції на простінках другого поверху ризалітів та два профільні зображення обабіч вікна центральної розкріповки.

Дворовий фасад з ризалітом оформлений стримано. На ньому виділяються лише міжповерхові зубчасті гурти. Ризаліт завершений трикутним щипцем. Збережений первісний об'єм будинку має цінність як зразок житлової архітектури доби історизму.

У 1890-х рр. — 1901 в будинку проживав Покровський Петро Михайлович (1857—1901) — математик. Закінчив гімназію в Тулі, фізико-математичний факультет Московського університету (1881), залишений в ньому для підготовки до професорського звання. 1883—91 - викладач математики в Четвертій Московській гімназії та приватних гімназіях. З 1885 — приват-доцент Московського університету, з 1887 — магістр чистої математики. Його дисертація «Теорія ультраеліптичних функцій I класу» була удостоєна премії імені професора М. Брашмана. 1889—90 перебував у науковому відрядженні за кордоном. З 1881 — екстраординарний, з 1894 - ординарний професор Київського університету св. Володимира. З 1891 — доктор чистої математики. Був членом Московського, Київського і Казанського математичних товариств, неодмінним членом Товариства любителів природознавства в Москві, членом кількох іноземних математичних товариств. Похований в м. Тула (тепер РФ) на Всіхсвятському цвинтарі.

Значну частину наукових праць присвятив застосуванню ідей німецького математика К.-Т. Вейерштрасса до різних питань теорії вищих трансцендентних. Опублікував кілька курсів власних лекцій, що слугували підручниками для студентів вищих навчальних закладів: «Теорія еліптичних функцій» (М., 1885), «Теорія функцій комплексного змінного» («Университетские известия», 1891—92).

Back to Top


2.4) Звід пам'яток (фрагмент):

Вел Вас (Червоноарм) 35 звід стор 1

Вел Вас (Червоноарм) 35 звід стор 2

Back to Top


3. Велика Васильківська (Червоноармійська), 37


3.1) Обставини знесення:

У липні 2003 року в будинку №37 обрушилися декілька міжповерхових перекриттів і зовнішня стіна. Мер Києва підписав дозвіл на знесення в 2007 р. (Розпорядження КМДА від 22.11.2007). З будинків № 35 і 37 було знято статус пам'ятників архітектури. На цій ділянці планували побудувати готель.

На початку лютого 2009 року будинок було знесено.

Back to Top


3.2) Фото:

ВВас 37 Google

​ВВас 37 фото знес 2

Back to Top


3.3) Історичні відомості:

Житловий будинок поч. 20 ст., в якому містився Центральний комітет єврейської культурно-просвітницької організації «Культурна Ліга»
Червоноармійська, 37

ВВас 37 фото знес 1

1919 - 22 у квартирі № 3 будинку містився Центральний комітет Єврейської культурно -просвітницької організації «Культурна Ліга». Заснована в Києві в січні 1918, діяла до поч. 1925, з 1922 керівництво здійснювалося з Москви.

ЦК містився на сучасній вул. Горького, 33, квартира № 4, 1919 — на вул. Саксаганського, 19, квартира № 16. «Культурна Ліга» ставила за мету: розвиток і поширення єврейської світської культури — літератури, мистецтва, музики, театру тощо й сприяння будівництву нової єврейської демократичної школи та інших просвітницьких закладів; створення культурного фонду в пам'ять про класиків єврейської літератури — М. Сфоріма (Ш. Абрамовича), І. - Л. Переця, Шолом-Алейхема. Виникнення організації стало можли-вим завдяки політиці Української Центральної Ради щодо національних меншин в Україні. Засновниками «Культурної Ліги» виступили генеральний секретар з єврейських справ УЦР М. Зільберфарб, письменник, член УЦР Д. Бергельсон, драматург і педагог І. Добрушин, письменник Н. Майзель, журналіст М. Литваков. Вищими органами організації були загальні збори, ЦК і ревізійна комісія, поточними справами займалося Виконавче бюро з семи членів і секції: літературна, музична, театральна, живопису й скульптури, народних шкіл, дошкільна, освіти дорослих. «Культурна Ліга» існувала на кошти, одержані від членських внесків, пожертвування, спадщини на її користь, позики, прибутків від заходів, фондів, субсидії — приватні, громадські й державні. ЦК складався з 21 члена. Проводив у життя постанови загальних зборів, завідував усім нерухомим і рухомим майном, усіма закладами організації, представляв її в усіх державних та адміністративних установах, у суді тощо. До першого складу ЦК увійшли М. Зільберфарб — голова, письменники, журналісти Д. Бергельсон, Д. Гоф- штейн, І. Добрушин, М. Литваков, Н. Лурьє, І. Йусінов, міністри єврейських справ в урядах УНР В.-В. Лацький і А. Ревуцький та ін.

У перший період існування «Культурної Ліги» основна увага приділялася рятуванню євреїв, насамперед дітей, постраждалих від погромів, для яких організовували мережу притулків, дитячих будинків і садків тощо; створенню мережі навчальних та просвітницьких закладів на ідиш для молоді та дорослих — гімназій, вечірніх шкіл, клубів, бібліотек. З часом головним напрямом роботи стало поширення культурних знань. «Культурна Ліга» поширювала свою діяльність на всю територію колишньої Російської імперії. Але основним місцем її роботи була Україна, де мешкала більша частина єврейського населення. Тільки в Києві в 1919—організація утримувала бл. 30 культурно-освітніх закладів: гімназію, вечірні школи, бібліотеки, клуби, Народний університет, Центральний архів, художню виставку, Педагогічний музей, дві студії — мистецьку і театральну ну, музичну школу, різні курси, книговидавництво зі складом і магазином та ін. Якщо влітку 1918 «Культурна Ліга» мала 27 відділень в Україні, то в кінці року — 120. Відділення були засновані й в Росії (навіть у Сибіру), Бессарабії, Криму, Литві.

Організація влаштовувала музичні концерти, літературні вечори і диспути, художні та книжкові виставки, тижні «Культурної Ліги», лекції, обговорення спектаклів, заходи для дітей, видавала різноманітну літературу, газети, дитячі журнали та книжки. їх ілюстрували відомі художники: М. Епштейн, Й. Чайков, М. Шагал, Н. Шифрін та ін.

У діяльності «Культурної Ліги» брали участь всі кращі представники єврейської творчої інтелігенції. Крім вищезазначених — письменники й літератори А. Веледницький, Д. Волкенштейн, Ш. Добін, Г. Казакевич, І. Кіпніс, А. Кушніров, Л. Рєзник, Е. Фінінберг, М. Хащеватський; скульптори й художники Б. Аронсон, І. Рибак; композитори, диригенти, музичні діячі М. Береговський, Д. Бертьє, М. Гозенпуд, М. Епельбаум, Є. Шейнін, Л. Штейнберг; режисер Е. Лойтер, актор і режисер С. Семдор (С. Голдштейн ); педагог Я. Рєзник та ін.

За масштабами і результатами діяльності «Культурна Ліга» стала найбільшою та найзначнішою культурно-просвітницькою організацією. З нею співпрацювали діячі української та російської культур. Вона зазнала періоди піднесень — 1918, лютий—серпень 1919, 1-а пол. 1920, 1922. Коли в лютому 1919 у Києві тимчасово було встановлено радянську владу, «Культурна Ліга» пішла на компроміс з нею, оскільки одержувала від неї матеріальну допомогу. Але організація не відповідала перед конкретним комісаром і змогла майже повністю здійснювати контроль над єврейськими культурними осередками. Відступаючи з Києва у серпні 1919, більшовики залишили їй 5 млн. крб. для того, щоб єврейські установи могли пережити окупацію білогвардійськими військами. Але після остаточного встановлення радянської влади в Києві в червні 1920 «Культурна Ліга» відчула на собі тиск тоталітарної системи на автономні громадські організації, які режим прагнув підкорити, пристосувати до своїх ідеологічних потреб. Внаслідок цього майже весь перший склад керівних органів «Культурної Ліги» виїхав за кордон. Головою ЦК було обрано І. Нусінова. В різні часи організацією керували також Ш. Добін і М. Кац.

Зловісну роль у долі єврейських організацій відіграли т. зв. єврейські секції при партійних, державних та комсомольських органах. Вони насаджували комуністичну ідеологію в усіх закладах «Культурної Ліги», на їх вимогу були ухвалені рішення про заборону в школах мови іврит (серпень 1920), націоналізовано друкарні «Культурної Ліги» (грудень 1920), скорочено постачання паперу, закрито єврейський Народний університет (кін. 1920), переобрано склад ЦК, внаслідок чого до нього потрапила більша частина комуністів, було заборонено одержувати допомогу від зарубіжних організацій, згодом — і від радянських, замінено керівництво бібліотекою, художньою студією і підпорядковано їх євсекціям. Було проведено кампанії «Суд над хедером», «Суд над сіонізмом» (1921) тощо. «Культурна Ліга» не могла проводити роботу без затвердження плану євсекціями Наросвіти та Київського губкому КП(б)У. В усіх її закладах ввели посаду політкомісара — цензора і наглядача, від якого залежало прийняття рішень. Було заборонено постановку п'єс більш як 260 авторів.

Все це мало тяжкі наслідки для «Культурної Ліги», яка опинилася до того ж у фінансовій кризі. На поч. 1925 вона припинила існування.

«Культурна Ліга» залишилася в історії єврейського народу як організація, що об'єднала навколо себе осередки єврейської культури, єврейську інтелігенцію, спрямувавши її духовно-моральний потенціал на служіння своєму народові. В її активі визначні досягнення в галузі культури та освіти: Народний університет (1918—20) — перший вищий єврейський навчальний заклад на терені колишньої Російської імперії та України, перший в Україні Музей пластичних мистецтв (1921), Державний єврейський театр у Харкові (1925), книговидавнича діяльність (було видру- ковано 344 назви підручників, художньої, політичної літератури, журналів, газет) тощо.

Back to Top


3.4) Звід пам'яток (фрагмент):

ВелВас 37 Звід пам'яток (фрагмент) 1

ВелВас 37 Звід пам'яток (фрагмент) 2


Back to Top