Знищення Історичних міст та Заповідників УкраїниЗміст link-in

 1. Законодавство
 2. Підзаконні акти - Положення та Порядки
 3. Державні стандарти - Норми та Правила
 4. Парламентські слухання 18 квітня 2018 - "Охорона культурної спадщини в Україні"
 5. Рекомендації ЮНЕСКО
 6. План організації території Софії-Лаври - не розроблений
 7. Концепція планів организації територій - "Лавра та Соіфія Київська", А.Вечерський, 2011-2012 рр.
 8. Файли

BtH Back to Home


ЮНЕСКО - анализ сост охр пам

BtH Back to Home


ПЕРЕДМОВА. Значення збереження культурної спадщини

Файли pdf

BtT Back to Top


Охорона архітектурної спадщини України є великою і невід’ємною  частиною захисту культурної спадщини не тільки України, але й Європи. Україна, як держава, підписала та ратифікувала ряд міжнародних договорів, в тому числі, Конвенцію про охорону архітектурної спадщини Європи.

Ратифіковані  міжнародні договори є складовою частиною Українського законодавства.

Стаття 54 Конституції України гарантує охорону культурної спадщини. Культурна спадщина охороняється законом.  Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.   

Статтею 3 Закону України «Про охорону культурної спадщини» визначено, що державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини.  Відповідно до статті 4 цього Закону, до повноважень Кабінету Міністрів України (КМУ) у сфері охорони культурної спадщини належить забезпечення проведення державної політики у цій сфері.   

Основні завдання  КМУ також визначені Законом України «Про Кабінет міністрів України». Пунктом 4 статті 1 визначено, що КМУ забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм.

Так,  з метою імплементації міжнародних договорів в сфері охорони культурної спадщини, Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи іншого законодавства цій сфери, у 2004 році Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної  спадщини на 2004-2010 роки», було затверджено відповідну програму.   

Фактично жодного пункту цієї програми не виконано - ні визначеними у програмі органами державної влади, ні органами місцевого самоврядування, в тому числі і Міністерством закордонних справ України, щодо виконання статті 17 Закону України «Про міжнародні договори» та пункту 4 зазначеної програми. 

Особливо це стосується питанню щодо Положення про історичне населене місце України, яких в Україні, відповідно до Постанови КМУ від 26 липня 2001 р. № 878, налічується 401 місто, населені пункти, села. Такого положення, визначеного у Програмі,  на сьогодні не існує. Пунктом 2 зазначеної  Постанови поставлено завдання уряду  разом з Радою міністрів Автономної Республіки  Крим, обласними,  Київською  та  Севастопольською  міськими  державними адміністраціями забезпечити протягом 2001-2003  років  розроблення та  затвердження  науково-проектної  документації з визначення меж історичних  ареалів  населених  місць,  включених  до  зазначеного Списку.

Лише в 20% із 401 історичного населеного місця затверджені історико-архітектурні опорні плани.

Не одне з 401-го історичного міста не має Плану управління/організації території.

Особливо це стосується міста Києва. Такий стан речей призводить до постійних конфліктів при здійснені нового будівництва на територіях, які по законодавству УРСР належали до земель історико-культурного призначення, але з причини невиконання нормативно-правових актів досі не внесені до відповідних кадастрів,  інших картографічних схем та архітектурних планів.

В цьому контексті необхідно дати належну оцінку наказам Міністерства культури України № 912/0/16-1 від 2.10. 2011 року «Про затвердження науково-проектної документації щодо меж i режимів використання зон охорони пам'яток та занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України», яка була створена за немалі кошти державного бюджету, призупинити свій же наказ, фактично протиправним наказом (який має суспільне значення та не зареєстровано у Мінюсті), наказом Мінкультури від 29.10.2014 року № 911на не визначений термін, посилаючись на протокол науково методичної ради з питань охорони культурної спадщини від 01.08.2014 року № 71, який не мав навіть на увазі призупинення вже затвердженої науково-проектної документації.

Перелік органів виконавчої влади, які відповідальні та повинні були виконати Загальнодержавну програму збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки є у самій програмі.

Охорона культурної спадщини, відповідно до  статті 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» є системою правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, що до речі і формує державну політику в сфері охорони культурної спадщини.

На сьогодні, протягом всіх років з дня прийняття Закону України «Про охорону культурної спадщини», така система не розроблена та не існує, таке розуміння державної політики щодо виконання міжнародних договорів та Конвенцій в загалі державної політики потребує належної оцінки.
    
Ще прикладом є невиконання з боку державних структур також адміністративних заходів, а саме статті 92 Кодексу України про адміністративні правопорушення.    

Завданням  Кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Так статтею 255 цього кодексу передбачено, що до осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення відносяться органи поліції, але в практиці не відомо жодного випадку щодо складання та направлення до судової та адміністративної системи, жодного протоколу про порушення, передбачених статтею 92 зазначеного Кодексу!

За 18 років з дня вступу у силу Закону України «Про охорону культурної спадщини» Центральний орган охорони культурної спадщини, яким було і є Мінкультури (в тій чи інші часи різні назви), видало багато наказів щодо включення тих чи інших об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі Реєстр).

На сьогоднішній день такого Реєстру «де юре», не існує. Крім того, відповідні накази міністерства не оприлюднені у жодному відповідному офіційному виданні та не зареєстровані в Міністерстві юстиції. Тобто, важливо, - пам’яток культурної спадщини, відповідно до вимог Міжнародних договорів, та законодавства України, юридично не існує.

Охорона культурної спадщини потребує не тільки належного виконання «Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної  спадщини на 2004-2010 роки»,  законодавства України, але і політичної волі посадових осіб Кабінету міністрів України, міністерств та відомств  щодо виконання не тільки зазначеної програми, виконання Загальнодержавної програми та постійного контролю щодо формування державницької політики, дотримання умов міжнародних договорів у сфері охорони культурної спадщини, також потрібен контроль виконання ратифікованих міжнародних Конвенцій, та їх належної імплементації в нац законодавство.

 


Фрагмент Конвенції

Конвенція Ради Європи - Культурна спадщина (фрагм)

BtT Back to Top


ВСТУП. Правова основа сфери управління містобудівною культурною спадщиною

В ЗУ Про охорону культурної спадщини відсутні "план організації/управління територіями". Порядок розробки та вимоги до Складу і  Змісту "Плану організації та управління територіями історичних ареалів і заповідників, як з'єднуючої ланки між Опорним та Генеральними планами населених пунктів. Що, згідно ЮНЕСКО, має назву "Історичний міський ландшафт"

BtT Back to Top


ОСНОВНА ЧАСТИНА


1. Законодавство

Файли pdf


ЗУ Про охорону культурноі спадщини (фрагмент)

ЗУ Про охор пам (фрагм1) с0

ЗУ Про охор пам (фрагм1) с1

ЗУ Про охор пам (фрагм1) с2

ЗУ Про охор пам (фрагм1) с3

ЗУ Про охор пам (фрагм1) с4

ЗУ Про охор пам (фрагм1) с5

ЗУ Про охор пам (фрагм1) с6

BtH Back to Home


2. Підзаконні акти - Положення та Порядки

Зміст link-in

 1. Порядок визнання населеного міста історичним
 2. Історичні ареали. Порядок визначення
 3. Порядок розробки історико-архітектурного опорного плану

Файли pdf

BtT Back to Top


2-1) Порядок визнання населеного міста історичним

Кабмін - Порядок визнання населеного міста історичним с1

Кабмін - Порядок визнання населеного міста історичним с2

Кабмін - Порядок визнання населеного міста історичним с3

BtT Back to Top


2-2) Історичні ареали. Порядок визначення

Кабмін - Порядок істор ареалів с1

Кабмін - Порядок істор ареалів с2

Кабмін - Порядок істор ареалів с3

Кабмін - Порядок істор ареалів с4

BtT Back to Top


2-3) Порядок розробки історико-архітектурного опорного плану

Мінрегіон - Порядок розроб ІАОП с1

Мінрегіон - Порядок розроб ІАОП с2

Мінрегіон - Порядок розроб ІАОП с3

BtT Back to Top


3. Державні стандарти - Норми та Правила

Зміст link-in

 1. ДБН Б.2.2-3~2012  Історико-архітектурний опорний план
 2. ДСТУ Б Б.2.2-10~2016  Зони охорони пам'яток. Склад, зміст документації

Файли pdf

BtT Back to Top


3-1) ДБН  Історико-архітектурний опорний план, 2012


Фрагмент ДБН

ДБН Іст-арх опорн план (фрагм) с1

ДБН Іст-арх опорн план (фрагм) с2

ДБН Іст-арх опорн план (фрагм) с3

ДБН Іст-арх опорн план (фрагм) с4

BtT Back to Top


 • Додаток до ДБН

ДБН Б.2.2-3 2012 Іст-арх опорн план Дод - Поясн зап с1

ДБН Б.2.2-3 2012 Іст-арх опорн план Дод - Поясн зап с2

BtT Back to Top


3-2) ДСТУ Б Б.2.2-10~2016  Зони охорони пам'яток. Склад, зміст документації


 • Фрагмент ДСТУ

ДСТУ Зони охорони пам (фрагм) с1

ДСТУ Зони охорони пам (фрагм) с2

ДСТУ Зони охорони пам (фрагм) с3

ДСТУ Зони охорони пам (фрагм) с4

ДСТУ Зони охорони пам (фрагм) с5

ДСТУ Зони охорони пам (фрагм) с6

BtT Back to Top


BtH Back to Home


4. Парламентські слухання 18 квітня 2018 - "Охорона культурної спадщини в Україні"

Файли pdf


 • Фрагмент слухань, доповідь - міністр культури Нищук Є.М.

нищук 1

нищук 2

нищук 3

нищук 4

нищук 5

BtH Back to Home


5. Рекомендації ЮНЕСКО

 • вимоги ЮНЕСКО в частині Управління пам'ятками не виконуються

Файли pdf


Фрагмент Методики ЮНЕСКО, в частині Плану управління пам'ятками

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c1

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c2

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c3

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c4

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c5

BtT Back to Top


Фрагмент рекомендацій, про План управління

Управление объектами всемирного наследия (фрагм - План упр) c1

Управление объектами всемирного наследия (фрагм - План упр) c2

Управление объектами всемирного наследия (фрагм - План упр) c3

BtH Back to Home


6. План організації території Софії-Лаври

 • Дотепер відсутні вимоги до Планів управління територіями історичних ареалів, заповідників та пам'яток ЮНЕСКО
 • Київ - об'єкти всесвітньої спадщини Софія Київська та Лавра з 1990 р.

Зміст link-in

 1. Зміни до Закону про охорону культурної спадщини в частині об'єктів всесвітньої српадщини
 2. Положення про проекти організації територій установ природно-заповідного фонду, 2005
 3. Інформація та методики ЮНЕСКО
 4. Памятки ЮНЕСКО в Києві з 1990 р., Концепції про плани організації територій 2011-2012
 5. Розширені буферні зони Софії-Лаври, 2017-2019 (для порівняння)
 6. Розширені буферні зони Софії-Лаври, 2019-2020
 7. Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия, WHC
 8. Софія і Лавра - План управління, 2014
 9. Заходи Кабміну на 2021-2023 рр. - тільки буде розроблятися План управління Софії-Лаври

BtT Back to Top


6-1) Зміни до Закону про охорону культурної спадщини


Фрагмент Закону про охорону культурної спадщини, про План управління

Зміни до Зак про охор культ спадщ 2018-06-19 про пам ЮНЕСКО (фраг - План упр)

BtT Back to Top


6-2) Положення про Проекти організації територій

із 2005 р. діє аналог, розроблений та введений в дію для природно-заповідного фонду України 


Фрагмент Закону про охорону пам'яток, про Проект організації території

Положення про Проекти організації територій (фраг - План упр)

BtT Back to Top


Фрагмент Положення діючого аналогу, про Зміст Проекту організації території

Положення про Проекти організації територій (фраг) c2

Положення про Проекти організації територій (фраг) c3

Положення про Проекти організації територій (фраг) c4

Положення про Проекти організації територій (фраг) c5

BtT Back to Top


6-3) Інформація та методики ЮНЕСКО

 • Вимоги в частині Планів управління Україною не виконуються

Файли pdf


 • Фрагмент рекомендацій, про План управління

Управление объектами всемирного наследия (фрагм - План упр) c1

Управление объектами всемирного наследия (фрагм - План упр) c2

Управление объектами всемирного наследия (фрагм - План упр) c3

BtT Back to Top


6-4) Памятки ЮНЕСКО в Києві з 1990 р.

Файли pdf


 • Фрагмент Концепціїї 2011 р., про План управління - Лавра

Концепція плану організації території - Лавра (фрагм)

BtT Back to Top


 • Фрагмент Концепціїї 2012 р., про План управління - Софія Київська

Концепція плану організації території - Софія Київська (фрагм)

BtT Back to Top


6-5) Розширені буферні зони (старі) Софії-Лаври, 2017-2019 (для порівняння)

Файли pdf

Буф зона Лавра-Соф 2018-2019

BtT Back to Top


6-6) Розширені буферні зони Софії-Лаври, 2019-2020

 • Головне питання і проблема - відсутність Плану управління територією
 • На сайті Мінкульту - Проект буферних зон НЕ ОПРИЛЮДНЕНИЙ
 • В наказі посилання на: 1) рішення Науково-методичної ради мінкульту 2020 № 1; 2) протокол спільної робочої наради з питань доопрацювання проекту буферних зон, тексти яких - НЕ ОПРИЛЮДНЕНІ

Файли pdf

BtT Back to Top


Наказ

НАКАЗ 2020 № 412 с1

НАКАЗ 2020 № 412 с2

BtT Back to Top


 • Фрагмент текстової частини проекту, Режими

Мінкульт - Буф зони - Софія-Лавра 2019-12 витяг РЕЖИМИ (текст)

BtT Back to Top


 • Фрагмент графічної частини, Підзони

БУФЕРНА ЗОНА_підзони

BtT Back to Top


 • Фрагмент графічної частини, Висотність

БУФЕРНА ЗОНА_ висотність

BtT Back to Top


6-7) Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия, WHC

 • вимоги ЮНЕСКО в частині Управління пам'ятками не виконуються

Файли pdf

BtT Back to Top


Фрагмент Методики ЮНЕСКО, в частині Плану управління пам'ятками

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c1

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c2

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c3

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c4

ЮНЕСКО Рук-во по выполнению 2017 (фрагм) c5

BtT Back to Top


6-8) Софія і Лавра - План управління, 2014

Файли pdf

BtT Back to Top


Фрагменти Плану управління

Софія і Лавра - План Упр с1

Софія і Лавра - План Упр с2

Софія і Лавра - План Упр с3

Софія і Лавра - План Упр с4

BtT Back to Top


6-9) Заходи Кабміну на 2021-2023 рр. - тільки буде розроблятися План управління Софії-Лаври

NoComm-stamp


Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр1

BtT Back to Top


 • Заходи. Фрагмент-1:

Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр2

BtT Back to Top


 • Заходи. Фрагмент-2:

Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр3

BtT Back to Top


 • Заходи. Фрагмент-3:

Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр4

BtT Back to Top


 • Заходи. Фрагмент-4:

Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр5

BtT Back to Top


BtH Back to Home


7. "Концепція" планів організації територій - "Лаври та Софія Київська", А.Вечерський, 2011-2012 рр.

лого - КавкПлен - Или в ЗАГС или к Прок

Файли pdf


ст - Плани організ тер Заповідн - Вечерський 2011 с1

ст - Плани організ тер Заповідн - Вечерський 2011 с2

ст - Плани організ тер Заповідн - Вечерський 2011 с3

ст - Плани організ тер Заповідн - Вечерський 2011 с4

ст - Плани організ тер Заповідн - Вечерський 2011 с5

BtT Back to Top


8. Файли pdf

BtH Back to Home


8. ВИСНОВКИ

лого - КавкПлен - Или в ЗАГС или к Прок

 • Чому не розроблені "Склад, зміст та Положення про План організації історико-культурних заповідників"?
 • Чому зміст Концепції розвитку заповідника зведений до Опорного плану території заповідника?
 • Хто за ці роки розробив десятки фейкових Планів організації територій Заповідників?

BtH Back to Home