вул. Саксаганського, 111

Житловий будинок 3-ї чв. 19 ст., в якому проживали Грушевський М. С., Хворостецький І. Ф.

Сакс 111

1907 - 08 у квартирі № 2 будинку у своєї матері Г. Грушевської та сестри Г. Шамрай (Грушевської) проживав Грушевський Михайло Сергійович (1866 - 1934) — історик, літературозна­вець, громадсько-політичний діяч, го­лова Української Центральної Ради (1917 - 18), акад. ВУАН (з 1923) та АН СРСР (з 1929). У цей період професор кафедри історії України Львівського університету, голова Наукового това­риства ім. Т.Шевченка у Львові та Українського наукового товариства у Києві, редактор друкованих органів товариств. Його приїзди до Києва були пов'язані з розбудовою діяльності УНТ (засноване 1906), підготовкою «Записок» товариства, перенесенням зі Львова до Києва видання  «Літератур­но-наукового вістника», співпрацею з газетою «Рада», створенням громад­ського об’єднання — Товариства українських поступовців та з іншими науковими, видавничими і громадськи­ми справами.

У 1910-х рр. в будинку мешкав Хво­ростецький Іван Федорович (1888 - 1958) — художник-живописець. У цей час навчався у Київському художньому училищі.


Back to Top