Зруйновані та знищені пам'ятки(3) Території(1) Передмова. Основні проблеми сфери охорони пам'яток

Головна проблема сфери охорони спадщини - культурна діяльність держави відбудовується на підставі трактування культури як Сфери послуг.

Основна загроза сфери охорони спадщини - Колаборація, П'ята колона та Корисні ідіоти в умовах Гібридної війни


Причини нищенння нерухомої культурної спадщини:

1. Відсутня Державна політика  захисту і розвитку культурної спадщини та історичного середовища. Те антидержавницьке, що є, формується і реалізується Колаборантами, П'ятою колоною та Корисними ідіотами.

2. Відсутність державницької Концепції та Стратегії захисту культурної спадщини України.

3. Відсутня сучасна система обліку - Електронний реєстр пам'яток, який створюється на основі таких складових (дотепер теж відсутні):

3-1) Едина форма Електронних паспортів пам'яток.
3-2) Електронна База даних паспортів пам'яток.
3-3) Паспортизація пам'яток.

4. Не розроблений Порядок регенерації районів історичної забудови.

5. Відсутність Порядку розробки та вимог до Складу і  Змісту "Плану організації та управління територіями історичних ареалів і заповідників, як з'єднуючої ланки між Опорним та Генеральними планами населених пунктів. Що в ЮНЕСКО має назву "Історичний міський ландшафт". Відсутність "Положення про історичний ареал".

6. Кваліфікаційна проблема.

7. Пройдисвітна проблема.

BtT Back to Top


(2) Вступ. Заборона "Стильової імітації" - визначення ЮНЕСКО


1) "Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць" (Венеціанська хартія, 1964 р.) фрагмент:

"п. 9. Реставрація  розглядається як унікальний захід охорони пам'ятки. Метою реставрації є збереження й виявлення естетичної та історичної значущості  пам'ятки,  що базується на обачливому ставленні до історичної субстанції як автентичного  документа.

Реставрація завершується тоді, коли починається гіпотеза; що ж до гіпотетичних відтворень,  то всякі доповнення, визнані необхідними з естетичних чи технічних міркувань, мають відрізнятися в архітектурній формі пам'ятки і нести ознаки нашого часу.

Археологічні та історичні дослідження нерухомої пам'ятки мають завжди передувати реставрації та супроводжувати реставраційні роботи.

п. 12. Елементи, яким належить замінити відсутні частини, мають гармонійно  вписуватись у загальну форму пам'ятки,  але водночас і відрізнятися від автентичних фрагментів, щоб запобігти фальсифікації пам'ятки як документа історії та твору мистецтва.

п. 13. Доповнення допустимі лише в разі, якщо за їх виконання залишаються незайманими всі варті уваги частини споруди, її традиційне оточення, композиційна рівновага та зв'язок із навколишнім середовищем.

п. 15. Слід забезпечувати консервацію руїн,  а також уживати заходів щодо охорони й постійного захисту  архітектурних  елементів і виявлених під час розкопок предметів. Крім того, необхідно вживати заходів, що мають сприяти усвідомленню значимості розкритої пам'ятки, але не спотворюватимуть її змісту.

Будь-які реконструкції слід виключити одразу; можна вдаватися лише до анастилозу, тобто до відтворення фрагмента пам'ятки з наявних, але розрізнених елементів. Нововведені сполучувані елементи мусять бути завжди пізнаванними та мінімальними, необхідними  для забезпечення умов охорони пам'ятки та відтворення втрачених зв'язків цілісної форми.".


2) "Міжнародна хартія про охорону історичних міст" (Вашингтонська хартія, 1987 р.) фрагмент:

"п. 10. У тому випадку, коли необхідно переобладнати будівлі або спорудити нові, будь-яке доповнення мусить враховувати наявну просторову організацію, особливо розпланування на ділянки та масштаб, як того вимагають якість і цінність ансамблю наявних споруд.

Введення елементів сучасного характеру за умови, що воно не порушить гармонії ансамблю, може сприяти його збагаченню.".


3) "Міжнародна хартія з охорони та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини" (Краківська хартія, 2000 р.) фрагмент:

"п. 4. Реконструкції великих частин будинку "в його історичному стилі" треба уникати.

Реконструкція дуже малих архітектурних фрагментів може стосуватись винятково при умові опертя на прецезійну і незаперечну документацію. Якщо для вживання споруди необхідно виконати більші просторові чи функціональні частини - вони повинні проектуватися в дусі сучасної архітектури.

Реконструкція цілої споруди, знищеної під час збройного конфлікту чи стихійного лиха, є прийнятною з огляду на виняткові суспільні чи культурні мотивації, пов'язані з ідентичністю всієї спільноти.".


4) "Всесвітня спадщина та сучасна архітектура - управління історичним міським ландшафтом" (Віденський меморандум, 2005 р.) фрагмент:

"п. 21. Беручи до уваги основне визначення мiстобудування (згiдно зi статтею 7 Меморандуму), сучаснiй архiтектурi слiд уникати будь-яких форм псевдоiсторичного проектування, оскiльки воно суперечить i iсторiї, i сучасностi."

BtT Back to Top


Українські норми ДБН 2019 (фрагмент)

BtT Back to Top


6. Перелік об'єктів культурної спадщини, розглянутих на сайті


1) Території


5) Аплікація одночасно із стилізацією

BtT Back to Top


7. Файли pdf

 1. Всесвітня спадщина та сучасна архітектура - управління історичним міським ландшафтом (Віденський меморандум).
 2. Міжнародна хартія з охорони та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини (Краківська хартія).
 3. Ризька хартія про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини.
 4. Міжнародна хартія з охорони традиційної архітектурної спадщини (Стокгольмська хартія).
 5. Нарський документ про автентичність.
 6. Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія).
 7. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи.
 8. Переглянута Рекомендація стосовно міжнародних конкурсів з архітектури та містобудування.
 9. Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів.
 10. Рекомендація про охорону на національному рівні культурної та природної спадщини.
 11. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.
 12. Рекомендація про збереження культурних цінностей, яким загрожує небезпека.
 13. Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія).
 14. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута).