До Війни-2022 року

...

Зміст link-in

 1. UNESCO (ICOMOS) представництво в Україні - Вечерський, Сердюк, Дьомін ст-ст
 2. Діяльність ICOMOS в Україні
 3. Україна (Мінкульт) та UNESCO - Софія-Лавра (в UNESCO із 1990 р.), - фейковий звіт за 12-14 февр 2020 р
 4. Відсутність Плану управління Софією-Лаврою (в UNESCO із 1990 р.) - не відповідає вимогам до статусу пам. UNESCO
 5. Будівництво на території та в буф зонах Софії-Лаври - не відповідає вимогам до статусу пам. UNESCO
 6. "Чорнобиль та Хрещатик до UNESCO"
 7. ...

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1. UNESCO (ICOMOS) представництво в Україні - Вечерський, Сердюк

Національний комітет "ІКОМОС Україна"

ІКОМОС Укр (Сердюк О.) 2021.02.06


 • Віце-президент Сердюк О.М., станом на 2021-02 - перебуває "під слідством"

лого - Сердюк в СІЗО 2021

Файли pdf

 1. Сердюк 2021-01-17  в Одесі Ухвала суду ("НашіГроші")
 2. Сердюк 2021-01-27  Підозра на 5 млн грн
 3. Сердюк 2021-02-04  в СІЗО або застава 0,3 млн грн

BtH Back to Home


Зміст

 1. Загальні відомості
 2. Адреса в переліку національних комітетів
 3. Домашня сторінка, з 2008 р. не оновлюється
 4. Фрагмент сайту (Статут) та висновки
 5. Протокол рішень Укр. ІКОМОС, 2019 р.
 6. Звіт за 2016-2019 рр.
 7. Фрагмент Статуту - мета та завдання Комітету

 8. Комітет світової спадщини ЮНЕСКО
 9. Світова спадщина ЮНЕСКО
 10. Файли

 • Сайт - НЕ оновлюється із 2010 року, в частині:
 • Інформація про діяльність - НЕМАЄ
 • Плани-звіти роботи - НЕМАЄ
 • Плани-звіти фінансові - НЕМАЄ

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1-1) Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць ІКОМОС

ІКОМОС лого

 • Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС, англ. ICOMOS — англ. International Council on Monuments and Sites) — міжнародна неурядова громадська організація - асоціація професіоналів в сфері культурної спадщини, метою діяльності якої є збереження та її захист в усьому світі. Заснована 1965 року у Варшаві. Базує свою діяльність на принципах, закріплених 1964 року "Міжнародною хартією зі збереження та відродження пам'яток та історичних місць" ("Венеційська хартія").
 • Ідея, покладена в основу ІКОМОС, сформульована "Афінською нарадою з питань відновлення історичних будівель" (1931), зорганізованою "Міжнародною музейною радою". "Афінська хартія" 1931 року ввела поняття "міжнаціональної спадщини".
 • У 1964 році "Друга нарада архітекторів і спеціалістів з історичних будівель", відбулась у Венеції та узгодила 13 резолюцій. Перша резолюція створювала "Міжнародну хартію зі збереження та відновлення пам'яток та історичних місць" (відомішу як "Венеційська хартія"), друга, запропонована ЮНЕСКО, створила ІКОМОС для опікування питань цієї хартії.
 • Нині ІКОМОС налічує 7.500 членів. Кожен член має бути компетентним у галузі збереження будівель і бути практиком у сфері архітектури, археології, інженерії, проектування, охорони культурної спадщини, археографії, історії.
 • Штаб-квартира організації ІКОМОС міститься в Парижі.

BtT Back to Top


Файли pdf

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1-2) Інформація про Український Комітет в довіднику ІКОМОС

ж - Архипов - Прачки

 • В такому вигляді інформація міститься в переліку національних комітетів ІКОМОС за 2019 р., ХХІ ст. - установа без сайту

ІКОМОС Укр інфо

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1-3) Домашня сторінка Українського Комітету ІКОМОС


сторінка не оновлювалась із 2010 року:

ІКОМОС Укр - до інет-стор

BtT Back to Top


1-4) Фрагмент тексту з сайту та висновки

 • про невиконання положень статуту
 • "Вищим керівним органом Українського національного комітету ІСОМОS є загальні збори, які скликаються президентом щороку. У період між загальними зборами керівництво діяльністю національного комітету здійснює бюро, до складу якого входять: президент, віце-президент, вчений секретар, виконавчий директор та інші обрані на загальних зборах члени ІСОМОS.
 • Останні загальні збори Українського національного комітету ІСОМОS відбулися 4 лютого 2011 року."

BtT Back to Top


1-5) Рішення про питання із пам'ятками

 • приймаються, незважаючи на порушення положень статуту (щорічні збори), та відсутність в статуті розділу та положення про Експертну раду

ІКОМОС протокол Експ ради

Така активна діяльність базується на реалізації  маніпуляцій із термінами  - так званий "Висновок" Українського комітету ІКОМОС протиправно підміняє необхідний (згідно діючого законодавства) висновок Комітету світової спадщини ЮНЕСКО про перетворення в буферній зоні пам'яток світової спадщини.


фрагмент відповіді Секретаріату ЮНЕСКО на запит "Програма "Схеми":

 • По правилам режима использования территорий зон памятников всемирного наследия, ЮНЕСКО необходимо информировать обо всех архитектурные преобразования, запланированные в буферной зоне. «Схемы» обратились в ЮНЕСКО с запросом — "или информировали Центр всемирного наследия о согласовании градостроительной советом строительства напротив Лавры" и добавили графические материалы ДПТ. Эту информацию в организации восприняли как новую.
 • «Когда Секретариат получает информацию (…) из другого источника, кроме государства-участника, он будет, насколько это возможно, проверять источник и содержание информации, проконсультировавшись с заинтересованным государством-участником и пригласит ее комментарии. Согласно процедуре, мы сверим с украинской стороной, государством-участником, проект, приведенный в вашем письме», — отметила в ответе на запрос Моня Адживаноу из Отдела публичной информации ЮНЕСКО.

Приклад висновку ІКОМОС Україна:

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1-6) Звіт за 2016-2019


Звіт за 2016-2019:

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 (обклад)

 

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с2

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с3

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с4

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с5

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с6

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с7

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с8

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с9

BtT Back to Top


BtH Back to Home


ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с10

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1-7) Фрагмент Статуту

 • мета та завдання Комітету

ІКОМОС Київ - Статут 2008 фрагм с1

ІКОМОС Київ - Статут 2008 фрагм с2

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1-8) Комітет світової спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО1 лого

 • Комітет світової спадщини ЮНЕСКО є підрозділом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що вповноважений додавати пам'ятки до списку Світової спадщини UNESCO та вилучати їх. Відповідальний за імплементацію Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини, Комітет розпоряджається коштами Фонду всесвітньої спадщини, зокрема, надає їх країнам-учасникам Конвенції. Комітет складає 21 представник від суверенних держав, обрані на чотирирічний термін Генеральною Конференцією.
 • Комітет проводить щорічні сесії з метою розгляду стану Світової спадщини, заходів щодо її захисту, долучення нових об'єктів тощо. Серед заходів, що спрямовані на порятунок об'єктів — занесення їх до списку Світової спадщини під загрозою знищення та субсидії на відновлювальні роботи. Відповідальність за збереження пам'яток несуть суверенні держави, на території яких вони розташовані. В випадку продовження дій, що руйнують цінність об'єктів, або їх фізичного зникнення відбувається вилучення зі списку Світової спадщини. Наявність таких об'єктів є не лише питанням престижу країни, але й її туристичної привабливості. Двічі Комітет світової спадщини вилучав об'єкти зі списку, як такі, що втрачені.

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1-9) Світова спадщина ЮНЕСКО (англ. World Heritage)

— видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО.

UNESCO logo

1972 року, на XVII сесії в Парижі, ЮНЕСКО прийняла "Конвенцію про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини" (вступила в силу в 1975 році). До початку 1992 року Конвенцію ратифікували 123 країни-члени ООН (в тому числі СРСР в 1988 році). На середину 2014 року Конвенцію вже ратифікували 191 держава-учасниця. Тільки Ліхтенштейн, Науру, Сомалі, Південний Судан, Східний Тимор та Тувалу не є учасниками Конвенції. У 2017 році Ізраїль та США заявили про вихід з організації.

Статус об'єкта Світової спадщини дає такі переваги:

 1. Додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і культурних комплексів.
 2. Підвищує престиж територій і установ, які ними опікуються.
 3. Сприяє популяризації включених у Список об'єктів і розвитку альтернативних видів природокористування (у першу чергу, екологічного туризму).
 4. Забезпечує пріоритетність у залученні фінансових коштів для підтримки об'єктів Світової культурної і природної спадщини, у першу чергу, з Фонду Світової спадщини.
 5. Сприяє організації моніторингу і контролю за станом збереження природних і культурних об'єктів.

Станом на 2017 рік у списку Світової спадщини знаходиться 1.073 об'єкти (зокрема 832 культурних, 206 природних і 35 змішаних) з 167 країн.

З об'єктів, розташованих по країнах, Італія є батьківщиною найбільшого числа об'єктів Світової спадщини з 53 об'єктами. За нею іде Китай (52), Іспанія (46), Франція (43), Німеччина (42), Індія (36) та Мексика (34). ЮНЕСКО надає кожному об'єкту Світової спадщини ідентифікаційний номер; але нові включення часто включають попередні об'єкти, доповнені в рамках розширення. У результаті, ідентифікаційні номери перевищують 1200, хоча об'єктів у списку є менше.

Це окремі архітектурні споруди і ансамблі — Акрополь, собори в Ам'єні і Шартрі, історичний центр Варшави (Польща), Львова (Україна), Московський Кремль і Красна площа (РФ) та інші міста — Бразиліа, Венеція разом із лаґуною та ін.; археологічні заповідники — Дельфи та ін.; національні парки — Морський парк Великого бар'єрного рифу, Єллоустонський (США) та інші. Держави, на території яких розташовані об'єкти Світової спадщини, беруть на себе зобов'язання щодо їхнього збереження.

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1-10) Файли pdf

 1. Статут Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС), 1978
 2. Про Комітет ІКОМОС Україна та його Статут 2008 р.
 3. Виконавчий директор - О.М. Сердюк, автобіографія 2018 р.
 4. Звіт за 2016-2019

 5. Вело-пішохідний міст - Схвальний висновок ІКОМОС Україна, 2010

 BtT Back to Top


BtH Back to Home


2. Діяльність ICOMOS в Україні

...

Зміст link-in

 1. Протокол рішень Укр. ІКОМОС, 2019 р.
 2. Звіт за 2016-2019 рр.
 3. фрагмент Статуту

BtT Back to Top


BtH Back to Home


2-1) Протокол рішеннь Укр. ІКОМОС, 2019 р.

 • приймаються, незважаючи на порушення положень статуту (щорічні збори), та відсутність в статуті розділу та положення про Експертну раду

ІКОМОС протокол Експ ради

 • Така активна діяльність базується на реалізації  маніпуляцій із термінами  - так званий "Висновок" Українського комітету ІКОМОС протиправно підміняє необхідний (згідно діючого законодавства) висновок Комітету світової спадщини ЮНЕСКО про перетворення в буферній зоні пам'яток світової спадщини.

фрагмент відповіді Секретаріату ЮНЕСКО на запит Схем:


 • По правилам режима использования территорий зон памятников всемирного наследия, ЮНЕСКО необходимо информировать обо всех архитектурные преобразования, запланированные в буферной зоне. «Схемы» обратились в ЮНЕСКО с запросом — "или информировали Центр всемирного наследия о согласовании градостроительной советом строительства напротив Лавры" и добавили графические материалы ДПТ. Эту информацию в организации восприняли как новую.
 • «Когда Секретариат получает информацию (…) из другого источника, кроме государства-участника, он будет, насколько это возможно, проверять источник и содержание информации, проконсультировавшись с заинтересованным государством-участником и пригласит ее комментарии. Согласно процедуре, мы сверим с украинской стороной, государством-участником, проект, приведенный в вашем письме», — отметила в ответе на запрос Моня Адживаноу из Отдела публичной информации ЮНЕСКО.

Приклад висновку ІКОМОС Україна:


Фрагмент висновку:

Вело-пішохідний міст - Схвальний висновок ІКОМОС Україна, 2010 фрагм

BtT Back to Top


BtH Back to Home


2-2) Звіт за 2016-2019 рр.

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 (обклад)

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с2

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с3

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с4

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с5

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с6

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с7

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с8

ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с9

BtT Back to Top


ІКОМОС Київ - Звіт за 2016-2019 с10

BtT Back to Top


BtH Back to Home


2-3) Фрагмент Статуту Комітету

 • Мета та Завдання комітету

ІКОМОС Київ - Статут 2008 фрагм с1

ІКОМОС Київ - Статут 2008 фрагм с2

BtT Back to Top


BtH Back to Home


3. Україна (Мінкульт) та UNESCO - Софія-Лавра (в UNESCO із 1990 р.), - фейковий звіт за 12-14 февр 2020 р

cover - Bluff (Блеф)

Зміст link-in

 1. Новина Мінкульту про "одобрямс"
 2. Фейковий звіт UNESCO про Софію-Лавру від 2020-02-17 (фрагмент)
 3. Текст звіту (файли)

BtT Back to Top


BtH Back to Home


3-1) Новина Мінкульту про "одобрямс"

Мінкульт - Новини - Ткач про ЮНЕСКО

BtT Back to Top


Мінкульт - Новини - Ткач про ЮНЕСКО 2021-07-29

BtT Back to Top


BtH Back to Home


3-2) Фейковий звіт UNESCO про Софію-Лавру від 2020-02-17

Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 332c titul


Страницы из Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 1) Text 105с фрагм 6 A, B c1

Страницы из Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 1) Text 105с фрагм 6 A, B c2

Страницы из Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 1) Text 105с фрагм 6 A, B c3

Страницы из Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 1) Text 105с фрагм 6 A, B c4

Страницы из Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 1) Text 105с фрагм 6 A, B c5

Страницы из Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 1) Text 105с фрагм 6 A, B c6

Страницы из Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 1) Text 105с фрагм 6 A, B c7

BtT Back to Top


BtH Back to Home


3-3) Звіт

Файли pdf

 1. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 332c (ALL)

 2. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 1) Text 105c
 3. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 2) ГП Киева 2020 През 30c
 4. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 3) София 1 През 47c
 5. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 4) София 2 План реставр 9c
 6. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 5) Соф-Лавра 1 През 27c
 7. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 6) Соф-Лавра 2-1 Прогр 32с
 8. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 6) Соф-Лавра 2-2 План упр (draft) ч1 10c
 9. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 6) Соф-Лавра 2-3 План упр (draft) ч2 37c
 10. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 6) Соф-Лавра 2-4 Табл 19c
 11. Ukraine-Kyiv-RM mission WHC-ICOMOS-14FEB20 (fragm 7) Соф-Лавра - Фото 13c

BtT Back to Top


4. Відсутність Плану управління Софією-Лаврою (в UNESCO із 1990 р.) - не відповідає вимогам до статусу пам. UNESCO

...

Зміст

 1. Вимоги до об'єкту UNESCO мати План управління
 2. Відсутність Плану управління Соф-Лаври в Україні

BtT Back to Top


4-1) Вимоги до об'єкту UNESCO мати План управління

 • Рук ЮНЕСКО (фрагмент) критериї

UNESCO logo

фрагмент:

Рук ЮНЕСКО (фрагм) критер

BtT Back to Top


BtH Back to Home


4-2) Відсутність Плану управління Соф-Лаври в Україні

лого - ПилитеШура


Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр1

BtT Back to Top


 • Заходи. Фрагмент-1:

Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр2

BtT Back to Top


 • Заходи. Фрагмент-2 - План Управління Софія-Лавра:

Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр3

BtT Back to Top


 • Заходи. Фрагмент-3:

Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр4

BtT Back to Top


 • Заходи. Фрагмент-4:

Кабмін - Зах 2021-2023 Культ і туризм фр5

BtT Back to Top


BtH Back to Home


6.Мінкульт та КМДА - "Чорнобиль та Хрещатик до ЮНЕСКО"

лого - DD&Unesko


 • Мінкуль - УДІКС новини 2020-12-08 Чорноб до ЮНЕСКО:

Мінкуль - УДІКС 2020-12-08 Чорноб до ЮНЕСКО с1

Мінкуль - УДІКС 2020-12-08 Чорноб до ЮНЕСКО с2

BtT Back to Top


 • Чорнобиль:

фото - Чернобыль

BtT Back to Top


 • Мінкуль - УДІКС новини 2020-10-22 - Чорнобиль до ЮНЕСКО:

Мінкуль - УДІКС 2020-10-22 Чорноб до ЮНЕСКО

BtT Back to Top


 • КМДА - Новини Охор пам 2019-08-29 Китаївське городище та Хрещатик до ЮНЕСКО

КМДА - Новини Охор пам 2019-08-29 Китаївс гор та Хрещ до ЮНЕСКО_Страница_1

КМДА - Новини Охор пам 2019-08-29 Китаївс гор та Хрещ до ЮНЕСКО_Страница_2

BtT Back to Top


 • Хрещатик:

фото - Крещатик сверху 01

BtT Back to Top


 • КМДА - Новини Охор пам 2020-03-04 Хрещ до ЮНЕСКО

КМДА - Новини Охор пам 2020-03-04 Хрещ до ЮНЕСКО

BtT Back to Top


 • Рук ЮНЕСКО (фрагмент) критериї

UNESCO logo

document-57-23  Рук по выполн Конвенц об охр всемирн наслед 2017 221c rus pdf

Рук ЮНЕСКО (фрагм) критер

BtT Back to Top


BtH Back to Home