Комплекси та Cадиби Подолу

PaC

ДІАЗ карта 1983 1280


PaC

ДІАЗ тур-карта 1983 стор 2


Четверта головна проблема сфери охорони спадщини - не розроблений Порядок регенерації районів історичної забудови


Зміст link-in

 1. Вступ
 2. Анотація
 3. КАРТА-схема на сучасній топооснові
 4. Експлікація
 5. Файли
 6. КАТАЛОГ - Комплекси та садиби Подолу м. Києва № 1-45
 7. ПЕРЕЛІК - 138-Садиб м. Києва


1. Вступ

Необхідною умовою науково-обґрунтованих пропозицій по ревалоризації існуючої забудови є повне уявлення про об‘єм та характер архітектурно-містобудівної спадщини та історії формування структури, композиції і обліку історичного міста за допомогою детального обліку усього збереженого, виявлення територій історико-культурної цінності, зон композиційного впливу охоронюваних об‘єктів.

BtT Back to Top


2. Анотація

Окремі історичні будівлі повинні розглядатись як частина історико-архітектурного цілого і зберігатись і як елементи містобудівного середовища.

Територія ДІАЗ зберегла основи історичного розпланування, головні ансамблі та комплекси, композиційні зв‘язки між ними, а також характерність та архітектурну цінність рядової забудови і масштабне її співвідношення формуючим пам‘ятникам.

Виявлення та оцінка історико-архітектурної спадщини міста є необхідною складовою охорони культурної спадщини.

При попередньому дослідженні виявляються території з потенційною історичною цінністю, уточняються межи їх дослідження та диференціюються методи досліджень різних ділянок історичної території.

На наступних стадіях дослідження виконуються історично-архітектурна оцінка планування території та забудови.

На базі вищенаведених досліджень виконується робота по виявленню композиційно-видового впливу пам‘яток, що є основою при визначенні зон охорони пам‘яток.

Результати досліджень містять дві частини:

 1.  історико-містобудівні матеріали;
 2. художні складові ознак історичних споруд та утворень, їх композиційний вплив на пам‘ятки та містобудівне середовище.

У відповідності до цього і проектні матеріали, фіксуючі результати досліджень, утворюють дві групи.

Основним підсумковим документом першої частини проектних пропозицій історико-архітектурних та історико-містобудівних досліджень території є схема в масштабі 1:5000 на сучасній ситуації, із нанесеними:

 1. території комплексів, ансамблів та садиб які знаходяться на обліку та які пропонуються для взяття на облік;
 2. будівлі та споруди, вартісні в якості історичного містобудівного середовища.

Допоміжним графічним матеріалом є схема планування 1925 року із зображенням збережених комплексів та садиб, які знаходяться на обліку і запропонованих до взяття на облік.

BtT Back to Top


3. Карта-схема на сучасній топооснові PaC

Компл та Сад ДІАЗ дод 1

BtT Back to Top


4. Експлікація link-in

 • № 01  Міська садиба, серед. 19 – поч. 20 ст., Андріївська, 11, Братська, 7/11, ріг Андріївської
 • № 02  Комплекс Центральної електричної станції (ЦЕС-1), 1898-1950 рр., Андріївська, 19
 • № 03  Міська садиба, 1909-1915 рр., Андріївський узвіз, 2-А, Б, В, Г

...

 • № 45

BtT Back to Top


5. Файли pdf

BtT Back to Top


6. Комплекси та садиби № 1-45


№ 1  Міська садиба, серед. 19 – поч. 20 ст., Андріївська, 11, Братська, 7/11, ріг Андріївської

СК-01 с1

СК-01 с2

СК-01 с3

СК-01 с4

СК-01 с5

СК-01 с6

СК-01 с7

СК-01 с8

BtT Back to Top


№ 2  Комплекс Центральної електричної станції (ЦЕС-1), 1898-1950 рр., Андріївська, 19

СК-02 с1

СК-02 с2

СК-02 с3

СК-02 с4

СК-02 с5

СК-02 с6

СК-02 с8

СК-02 с8

BtT Back to Top


№ 3  Міська садиба, 1909-1915 рр., Андріївський узвіз, 2-А, Б, В, Г

СК-03 с1

СК-03 с2

СК-03 с3

СК-03 с4

СК-03 с5

СК-03 с6

СК-03 с7

BtT Back to Top


7. ПЕРЕЛІК 138-Садиб м. Києва

Перелік 138 Садиб Києва с01

Перелік 138 Садиб Києва с02

Перелік 138 Садиб Києва с03

Перелік 138 Садиб Києва с04

Перелік 138 Садиб Києва с05

Перелік 138 Садиб Києва с06

Перелік 138 Садиб Києва с07

Перелік 138 Садиб Києва с08

Перелік 138 Садиб Києва с09

Перелік 138 Садиб Києва с10

Перелік 138 Садиб Києва с11

Перелік 138 Садиб Києва с12

Перелік 138 Садиб Києва с13

Перелік 138 Садиб Києва с14

Перелік 138 Садиб Києва с15

Перелік 138 Садиб Києва с16

Перелік 138 Садиб Києва с17

Перелік 138 Садиб Києва с18

Перелік 138 Садиб Києва с19


BtT Back to Top